Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty

Praca Krośniewice Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 19

Praca ŁÓDZKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Krośniewicach

Województwo łódzkie liczy łącznie 46 miast. Wśród nich, na terenach równinnych w północnej części województwa, w powiecie kutnowskim, leżą Krośniewice. To siedziba miejsko-wiejskiej gminy. Co ją wyróżnia? Jak wygląda profil gospodarczy miasta? Jak się pracuje w Krośniewicach, woj. łódzkim i czy jest tutaj co robić po godzinach?

Krośniewice leżą w centralnej Polsce. Odległość miejscowości od siedziby powiatu, czyli Kutna, wynosi zaledwie 15 km. Jadąc autem do Łodzi, trzeba pokonać ok. 60 km, do Włocławka – 47 km. Około 150 km dzieli miasto od stolicy Polski oraz od Bydgoszczy, a od Poznania niecałe 180 km.

Miasto od grudnia 2009 r. posiada obwodnicę z czterema węzłami komunikacyjnymi (dwa wjazdowe do miasta). Jej oddanie do użytku znacznie poprawiło sytuację na miejskich drogach i pozwoliło rozładować ruch pojazdów w centrum, który wcześniej był dość uciążliwy. Obwodnicę tworzą dwie drogi krajowe – nr 91 (łącząca Gdańsk z Częstochową) i 92 (z Rzepina do Warszawy). W Krośniewicach rozpoczyna się też droga wojewódzka nr 581 prowadząca do Płocka. Wjazd na autostradę A2 (z zachodu na wschód Polski) wybudowano około 40 km od Krośniewic. Zatrzymują się tu pociągi, a najbliższe międzynarodowe porty lotnicze znajdują się w Łodzi i Warszawie.

Miasto zajmuje powierzchnię 418 ha, natomiast gmina Krośniewice 9 471 ha. Obowiązująca strefa numeracyjna to 24, kod pocztowy w mieście – 99-340, a tablice rejestracyjne rozpoczynają się od EKU.

Przedsiębiorcy planujący ulokować swoją działalność w centralnej Polsce mają do dyspozycji tereny inwestycyjne w Krośniewicach. W mieście jest utworzona Podstrefa Krośniewice od 2016 r. należąca do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W podstrefie znajduje się 4,3 ha terenów przemysłowych – w południowo-wschodniej części miasta.

Czym charakteryzuje się krośniewicki rynek pracy? W województwie łódzkim w maju 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła 6%. Tyle samo było w całej Polsce. Powiat kutnowski na tle województwa charakteryzuje się jedną z większych wartości stopy bezrobocia. W maju wynosiła ona 8,3%, a w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy widniało 3,4 tys. osób.

W systemie REGON na terenie Krośniewice – gmina miejsko-wiejska w maju 2020 r. zarejestrowanych było 507 podmiotów gospodarki narodowej. W samym mieście – 317, a najwięksi pracodawcy, zarówno w mieście, jak i w gminie, zatrudniają maksymalnie 249 osób. 232 podmioty to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W mieście działa też 41 spółek i 3 spółdzielnie. Brak jest natomaist przedsiębiorstw z sektora publicznego (dane GUS na 31.05.2020 r.).

Biorąc pod uwagę sekcje PKD, to najwięcej krośniewickich podmiotów w rejestrze REGON zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych – 95, budownictwem – 36 firm, przetwórstwem przemysłowym – 33. Inne dziedziny popularne wśród tutejszych przedsiębiorców to pozostała działalność usługowa, transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Co ważne, ze względu na położenie Krośniewic, oferty pracy dla mieszkańców udostępniają także firmy działające w sąsiednich miejscowościach. W badaniu rynku pracy Barometr zawodów, prowadzonym co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w powiecie kutnowskim wskazano wiele zawodów deficytowych. Dotyczą one m.in. takich branż, jak budowlanka, transport, produkcja, opieka zdrowotna czy edukacja.

Jeśli więc chodzi o zapotrzebowanie pracodawców i oferty pracy, Krośniewice są miejscem, gdzie nie ma ani dużych firm, ani państwowych przedsiębiorstw. Z roku na rok rozwija się jednak lokalna przedsiębiorczość i powstają nowe miejsca pracy.

Kolejna istotna kwestia dotyczy warunków życia w mieście. Mieszkańcy do dyspozycji mają sieć placówek oświatowych. W Krośniewicach działają niepubliczne przychodnie, najbliższy szpital rejonowy znajduje się natomiast w Kutnie.

Funkcjonują tu także instytucje kultury. W ramach Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji działają biblioteki, świetlice, prowadzi się także wiele zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybór jest naprawdę szeroki – od kursów tańca, przez orkiestrę dętą, zajęcia rękodzieła i wokalne dla dzieci czy naukę szycia. Kolejna instytucja kultury w mieście Krośniewice, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, organizuje wystawy cykliczne i stałe, promuje region i zachęca do poznania go bliżej. Mieści się w zabytkowym, pierwszym murowanym budynku w mieście – klasycystycznym zajeździe.

To jednak niejedyny zabytek w Krośniewicach. Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i neogotycki kościół, zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich, budynek rządcówki i synagoga to także miejsca, które warto odwiedzić, będąc w tych okolicach. Warto dodać, że miasto zostało założone na początku XV w.

Mieszkańcy mogą korzystać także z zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Do ich dyspozycji są m.in. stadion miejski, hala sportowa, skate-park.