Praca Krośniewice Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca ŁÓDZKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Krośniewicach

Województwo łódzkie liczy łącznie 46 miast. Wśród nich, na terenach równinnych w północnej części województwa, w powiecie kutnowskim, leżą Krośniewice. To siedziba miejsko-wiejskiej gminy. Co ją wyróżnia? Jak wygląda profil gospodarczy miasta? Jak się pracuje w Krośniewicach, woj. łódzkim i czy jest tutaj co robić po godzinach?

Krośniewice – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Krośniewice leżą w centralnej Polsce, liczą ponad 4 tys. mieszkańców. Odległość miejscowości od siedziby powiatu, czyli Kutna, wynosi zaledwie 15 km. Jadąc autem do Łodzi, trzeba pokonać ok. 60 km, do Włocławka – 47 km. Około 150 km dzieli miasto od stolicy Polski oraz od Bydgoszczy, a od Poznania niecałe 180 km. Miasto od grudnia 2009 r. posiada obwodnicę z czterema węzłami komunikacyjnymi (dwa wjazdowe do miasta). Jej oddanie do użytku znacznie poprawiło sytuację na miejskich drogach i pozwoliło rozładować ruch pojazdów w centrum, który wcześniej był dość uciążliwy. Obwodnicę tworzą dwie drogi krajowe – nr 91 (łącząca Gdańsk z Częstochową) i 92 (z Rzepina do Warszawy). W Krośniewicach rozpoczyna się też droga wojewódzka nr 581 prowadząca do Płocka. Wjazd na autostradę A2 (z zachodu na wschód Polski) wybudowano około 40 km od Krośniewic. Zatrzymują się tu pociągi, a najbliższe międzynarodowe porty lotnicze znajdują się w Łodzi i Warszawie.

Miasto zajmuje powierzchnię 418 ha, natomiast gmina Krośniewice 9 471 ha. Obowiązująca strefa numeracyjna to 24, kod pocztowy w mieście – 99-340, a tablice rejestracyjne rozpoczynają się od EKU.

Mieszkańcy do dyspozycji mają sieć placówek oświatowych. W Krośniewicach działają niepubliczne przychodnie, najbliższy szpital rejonowy znajduje się natomiast w Kutnie. Funkcjonują tu także instytucje kultury. W ramach Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji działają biblioteki, świetlice, prowadzi się także wiele zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybór jest naprawdę szeroki – od kursów tańca, przez orkiestrę dętą, zajęcia rękodzieła i wokalne dla dzieci czy naukę szycia. Kolejna instytucja kultury w mieście Krośniewice, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, organizuje wystawy cykliczne i stałe, promuje region i zachęca do poznania go bliżej. Mieści się w zabytkowym, pierwszym murowanym budynku w mieście – klasycystycznym zajeździe. To jednak niejedyny zabytek w Krośniewicach. Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i neogotycki kościół, zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich, budynek rządcówki i synagoga to także miejsca, które warto odwiedzić, będąc w tych okolicach. Warto dodać, że miasto zostało założone na początku XV w. Mieszkańcy mogą korzystać także z zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Do ich dyspozycji są m.in. stadion miejski, hala sportowa, skate-park.

Rynek pracy, oferty pracy – Krośniewice

Przedsiębiorcy planujący ulokować swoją działalność w centralnej Polsce mają do dyspozycji tereny inwestycyjne w Krośniewicach. W mieście jest utworzona Podstrefa Krośniewice od 2016 r. należąca do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W podstrefie znajduje się 4,3 ha terenów przemysłowych – w południowo-wschodniej części miasta.

Czym charakteryzuje się krośniewicki rynek pracy? W województwie łódzkim w maju 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła 6%. Tyle samo było w całej Polsce. Powiat kutnowski na tle województwa charakteryzuje się jedną z większych wartości stopy bezrobocia. W maju wynosiła ona 8,3%, a w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy widniało 3,4 tys. osób.

W systemie REGON na terenie Krośniewice – gmina miejsko-wiejska w maju 2020 r. zarejestrowanych było 507 podmiotów gospodarki narodowej. W samym mieście – 317, a najwięksi pracodawcy, zarówno w mieście, jak i w gminie, zatrudniają maksymalnie 249 osób. 232 podmioty to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W mieście działa też 41 spółek i 3 spółdzielnie.

Biorąc pod uwagę sekcje PKD, to najwięcej krośniewickich podmiotów w rejestrze REGON zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych – 95, budownictwem – 36 firm, przetwórstwem przemysłowym – 33. Inne dziedziny popularne wśród tutejszych przedsiębiorców to pozostała działalność usługowa, transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Co ważne, ze względu na położenie Krośniewic, oferty pracy dla mieszkańców udostępniają także firmy działające w sąsiednich miejscowościach.

W badaniu rynku pracy Barometr zawodów, prowadzonym co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w powiecie kutnowskim wskazano wiele zawodów deficytowych. Dotyczą one m.in. takich branż, jak budowlanka, transport, produkcja, opieka zdrowotna czy edukacja. Jeśli więc chodzi o zapotrzebowanie pracodawców i oferty pracy, Krośniewice są miejscem, gdzie nie ma dużych firm. Z roku na rok rozwija się jednak lokalna przedsiębiorczość i powstają nowe miejsca pracy.