Praca Otmuchów Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 28

Praca w Otmuchowie

Otmuchów (opolskie) – podstawowe dane 

Otmuchów zamieszkuje około 5 tys. osób. Miasto zajmuje powierzchnię 49,55 kilometra kwadratowego. Ma przypisany kod pocztowy 48-385, numer kierunkowy (+48) 77, kod rejestracji pojazdów ONY. 

Otmuchów pełni funkcje administracyjne jako siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy. Urząd miasta i gminy Otmuchów znajduje się przy ul. Zamkowej 6 (tel. 77 431 50 16). 

W obrębie gminy znajduje się 27 sołectw. Gmina, która ma w przeważającej mierze charakter wiejski, rozciąga się na powierzchni 187,41 kilometra kwadratowego. Mieszka w niej ponad 13,7 tys. osób. 

Otmuchów znajduje się w sąsiedztwie Nysy – centra obu miast dzieli niespełna 12 kilometrów. Blisko stąd także do Paczkowa  – 14 kilometrów i Ziębic – 21 kilometrów. Z Otmuchowa można także szybko dojechać do czeskich miast, na przykład Vidnavy (dystans 12 kilometrów) czy Jesionika (35 kilometrów). 

Przez Otmuchów przebiega droga krajowa nr 46 – ważna trasa łącząca duże miasta południowej Polski. Łączy Otmuchów bezpośrednio na przykład z Kłodzkiem, Nysą, Opolem, Lublińcem i Częstochową. 

Otmuchów – firmy w liczbach

Miasto to ośrodek przemysłu energetycznego. Zasoby jeziora Otmuchów wykorzystuje tutejsza elektrownia wodna. Przez wiele lat w miasteczku funkcjonuje także cukrownia, dziś w mieście działają inne zakłady produkcyjne, np. słodyczy, przyczep, kamer, elementów stalowych i inne.

Miejscowość jest ponadto ośrodkiem handlu. Z uwagi na zabytki i walory przyrodnicze rozwija się w nim turystyka i agroturystyka, działają hotele, punkty gastronomiczne. Powiat nyski ma charakter w znacznej mierze rolniczy – z rolnictwa utrzymuje się również część mieszkańców Otmuchowa. 

W mieście działają łącznie 742 podmioty gospodarki narodowej (wg REGON, wrzesień 2020 r.), w tym:

 • 1 duże prywatne przedsiębiorstwo zatrudniające od 250 do 999 pracowników, 
 • 4 średniej wielkości podmioty o kadrze rzędu 50-249 pracowników (w tym 2 z sektora prywatnego), 
 • 30 małych jednostek tworzących od 10 do 49 miejsc pracy (19 prywatnych), 
 • 707 mikropodmiotów o liczbie pracowników 0-9 osób (w tym 715 z sektora prywatnego). 

Największy udział w gospodarce Otmuchowa mają:

 • firmy handlowe, zajmujące się naprawą pojazdów – 25,9% wszystkich podmiotów gospodarki,
 • przedsiębiorstwa budowlane – 15,8%, 
 • zakłady przetwórstwa przemysłowego – 9,2%, 
 • podmioty prowadzące działalność związane z obsługą rynku nieruchomości – 7,8%,
 • jednostki zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową, techniczną – 7,3%.

Oferty pracy – Otmuchów

Czy trudno o pracę w Otmuchowie? W powiecie nyskim bezrobocie jest dość wysokie, nawet na tle województwa. We wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia w tej części kraju wynosiła:

 • 8,9% – powiat nyski, 
 • 6,8% – woj. opolskie. 

W tym samym czasie wskaźnik dla Polski był na poziomie 6,1%. Nie oznacza to jednak, że nie sposób znaleźć w Otmuchowie pracy. Tutejsi pracodawcy poszukują określonych specjalistów. By dowiedzieć się, jakich, warto sprawdzać wyniki dorocznego badania Barometr zawodów. Przykładowo, w 2020 r. w powiecie nyskim największy deficyt dotyczył:

 • kierowców ciężarówek, 
 • lekarzy, 
 • pielęgniarek i położnych, 
 • pracowników ds. rachunkowości i księgowości, 
 • specjalistów ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży. 

Lista wszystkich zawodów deficytowych jest jednak dłuższa. Zauważono także, że w powiecie jest nadwyżka specjalistów z różnych branż. Trudności ze znalezieniem posady mogą mieć:

 • ekonomiści,
 • pedagodzy,
 • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
 • specjaliści technologii żywności i żywienia,
 • technicy mechanicy.