Oferty Tygodnia

Praca Biała Najnowsze oferty pracy: 336

Praca w Białej

Biała (opolskie) – ogólna charakterystyka

Biała – miasto w powiecie prudnickim (woj.opolskie) – liczy niespełna 2,5 tys. mieszkańców. Miejscowość zajmuje powierzchnię 14,71 kilometra kwadratowego. Jest to teren w przeważającej mierze rolniczy, o bardzo niskiej gęstości zaludnienia – około 167 osób na kilometr kwadratowy. 

Biała pełni funkcję centrum administracyjnego dla gminy miejsko-wiejskiej. W miejscowości znajduje się:

 • Urząd Miejski w Białej
  Adres: Rynek 10, 48-210 Biała
  Telefon: 77 438 85 31

Mieszkańcy miasta rozliczają się z podatków na pośrednictwem urzędu skarbowego w Prudniku:

 • Urząd Skarbowy W Prudniku
  Adres: Kopernika 1A, 48-200 Prudnik
  Telefon: 77 436 99 02

Również w stolicy powiatu znajduje się urząd pracy, który obejmuje Białą:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
  Adres: Jagiellońska 21, 48-200 Prudnik
  Telefon: 77 436 37 82

Żeby dodzwonić się do Białej, należy wybrać numer kierunkowy (+48) 77. Przesyłki do miasta adresowane są z kodem pocztowym 48-210. Rejestracje pojazdów samochodowych z Białej (powiatu prudnickiego) można rozpoznać po oznaczeniu OPR. 

Biała (województwo opolskie) – gospodarka w liczbach

Miejscowość stanowi ośrodek gospodarczy o znaczeniu lokalnym – rozwijają się w niej przede wszystkim handel, usługi, drobny przemysł i budownictwo. W przeszłości funkcjonowały tu fabryki Prudnickich Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego w Białej Prudnickiej, zatrudniające kilkaset osób, głównie kobiet. Tradycje włókiennicze kontynuowane są do dziś. 

W Białej działa łącznie 807 podmiotów gospodarki narodowej (rejestr REGON, stan we wrześniu 2020 r.). Nie ma tu dużych firm. Wszystkie 4 średniej wielkości jednostki należą do sektora publicznego. Budżetowych jest także 7 na 20 małych podmiotów z Białej. 

Najliczniej reprezentowane są w mieście podmioty gospodarcze zajmujące się:

 • działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości – 28% ogółu jednostek,
 • handlem i naprawą pojazdów – 20,9%, 
 • budownictwem – 12%. 

Praca w Opolskiem – Białej i okolicy

Woj. opolskie cechuje nieco wyższa od średniej ogólnopolskiej stopa bezrobocia. Zgodnie z danymi GUS we wrześniu 2020 r. wyniosła ona 6,8% (wskaźnik dla Polski był na poziomie 6,1%). Najniższe bezrobocie jest w mieście wojewódzkim – Opolu (3,7%), a najwyższe w powiecie głubczyckim (9,9%). Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w okolicach Białej?

Stopa bezrobocia w powiecie prudnickim we wrześniu 2020 r. wyniosła 9,7%. Walka z bezrobociem, w szczególności długotrwałym, aktywizacja mieszkańców, tworzenie nowych miejsc pracy to ważne wyzwania stojące przed władzami samorządowymi.

Warto jednak pamiętać, że mimo wysokiego wskaźnika bezrobocia w mieście notuje się wysokie zapotrzebowanie na przedstawicieli niektórych zawodów. Kto znajdzie pracę w Białej i okolicy od zaraz? By odpowiedzieć na to pytanie, warto sięgnąć po wyniki badania Barometr zawodów. Ta prognoza wykonywana rokrocznie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazała, że największe zapotrzebowanie rynku pracy powiatu prudnickiego w 2020 r. dotyczy specjalistów z branż:

 • budowlanej – betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych,
  dekarzy i blacharzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, kamieniarzy, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, 
 • motoryzacyjnej, produkcji przemysłowej – elektryków, elektromechaników i elektromonterów, mechaników pojazdów samochodowych, operatorów obrabiarek skrawających, lakierników, spawaczy, ślusarzy, 
 • opieki zdrowotnej – farmaceutów, lekarzy, logopedów i audiofonologów, pielęgniarek i położnych, 
 • transportowej – kierowców samochodów ciężarowych, magazynierów, 
 • gastronomicznej – kucharzy, piekarzy. 

W powiecie zanotowano też trzy grupy profesji nadwyżkowych. Trudności ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć szczególnie:

 • monterzy maszyn i urządzeń,
 • obuwnicy,
 • operatorzy maszyn włókienniczych.