Praca Dobrzany Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 26

Praca w Dobrzanach

Dobrzany (zachodniopomorskie) – podstawowe dane

Dobrzany to miasto w województwie zachodniopomorskim, jedno z 5 miast powiatu stargardzkiego (pozostałymi są Stargard, Chociwel, Ińsko i Suchań). Dobrzany to mała miejscowość – zajmuje powierzchnię 5,34 kilometra kwadratowego. Mieszka tu około 2,3 tys. osób. W Dobrzanach obowiązuje numer kierunkowy (+48) 91 i kod pocztowy 73-130. 

Komunikację z miasteczkiem zapewniają drogi lokalne. Z Dobrzan można dostać się w niedługim czasie do takich miast jak oddalony o 30 kilometrów Stargard, znajdujący się w odległości 16 kilometrów Recz czy oddalonych o 18 kilometrów Chociwel oraz Ińsko. 

Siedziba władz samorządowych znajduje się w urzędzie miasta i gminy Dobrzany:

 • Urząd Miejski w Dobrzanach
  Adres: ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
  Telefon: 91 562 02 01

Bezrobotni mieszkańcy Dobrzan mają z kolei do dyspozycji Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie:

 • PUP Stargard
  Adres: ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard
  Telefon: 91 578 40 14

Dobrzany – profil gospodarczy miasta

W Dobrzanach nie znajdziemy dużych zakładów przemysłowych silnie ingerujących w środowisko naturalne, działają tu jednak liczne zakłady związane z branżą drzewną, meblową, galanteryjną, producenci elementów budowlanych, koszy, pasz, tartak, firmy budowlane. Rozwija się także w Dobrzanach agroturystyka i usługi związane z turystyką. 

W REGON (GUS, stan na koniec listopada 2020 r.) zarejestrowanych jest 268 podmiotów gospodarki narodowej – wyłącznie mikro-, małej i  średniej wielkości. Spośród tych ostatnich, tj. zatrudniających od 50 do 250 osób, 3 należą do sektora publicznego.  

Najliczniej reprezentowane w mieście sekcje PKD to:

 • sekcja F – budownictwo (28,4% ogółu podmiotów gospodarki), 
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,6%), 
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe (7,8%), 
 • sekcja L  – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (7,5%). 

Praca w Dobrzanach i okolicy

Miasteczko tworzy mały rynek pracy, dlatego część jego mieszkańców znajduje zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. Poziom bezrobocia w powiecie stargardzkim jest zbliżony do średniej wojewódzkiej. 

Stopa bezrobocia (stan w listopadzie 2020 r., źródło: Główny Urząd Statystyczny):

 • powiat stargardzki – 8,0%, 
 • woj. zachodniopomorskie – 8,1%, 
 • Polska – 6,1%. 

W listopadzie 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie zarejestrowanych było około 3 tys. osób bezrobotnych. 

Kogo poszukują tutejsi pracodawcy? Wskazówkę dotyczącą zapotrzebowania na powiatowym rynku pracy dostarcza badanie Barometr zawodów, wykonywane każdego roku na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2021 r. w powiecie stargardzkim największa luka kadrowa (duży deficyt) dotyczy przedstawicieli 3 profesji – kierowców ciężarówek, pracowników służb mundurowych oraz sprzedawców i kasjerów. 

Na liście zawodów deficytowych tego powiatu są aż 43 pozycje. Firmy szukają także między innymi pracowników:

 • branży budowlanej (betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i blacharzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, robotników budowlanych),
 • motoryzacji, branży maszynowej (elektryków, elektromechaników i elektromonterów, inżynierów mechaników, mechaników maszyn i urządzeń, mechaników pojazdów samochodowych, monterów elektroników, monterów maszyn i urządzeń, operatorów obrabiarek skrawających, spawaczy, specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki, ślusarzy, techników mechaników),
 • innej produkcji przemysłowej (krawców i pracowników produkcji odzieży, masarzy i przetwórców ryb, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych, pracowników poligraficznych, robotników obróbki drewna i stolarzy),
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (lekarzy, pielęgniarek, położnych, operatorów aparatury medycznej, ratowników medycznych, psychologów i psychoterapeutów, opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej),
 • gastronomii (kucharzy, szefów kuchni),
 • finansów (pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracowników ds. rachunkowości i księgowości, samodzielnych księgowych),
 • transportu (kierowców autobusów, listonoszy i kurierów),
 • innych branż (fryzjerów, nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu).