Praca Międzylesie Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 2

Praca ŚWIĘTOKRZYSKIE POMORSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE LUBUSKIE MAZOWIECKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Międzylesiu

Międzylesie to nieduże, ale pełne uroku miasteczko znajdujące się w obrębie powiatu kłodzkiego, w województwie dolnośląskim. Leży na tzw. ziemi kłodzkiej, nad Nysą Kłodzką. Geograficznie rzecz biorąc, region ten stanowi tak zwany Rów Górnej Nysy w Sudetach Środkowych. Międzylesie otaczają wspaniałe i zachęcające do odpoczynku na łonie natury góry – Śnieżnik oraz wzniesienia Gór Bystrzyckich. Ten niewątpliwie bogaty przyrodniczo teren ma wiele do zaoferowania, zarówno jeśli chodzi o turystykę, ale też ścieżkę kariery. Kto może znaleźć w Międzylesiu pracę? Oto kilka podstawowych informacji, które pomogą zadecydować, czy warto brać pod uwagę to miasteczko, przeglądając oferty pracy w województwie dolnośląskim.

Międzylesie stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej. Miasto zamieszkuje około 2,6 tys. osób (zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego – lipiec 2020 r.). Jego powierzchnia to z kolei mniej więcej 14,4 kilometry kwadratowe. Zagęszczenie jest zatem niskie, nieznacznie przekracza 178 osób na kilometr kwadratowy. Międzylesianie mieszkają przede wszystkim w niskich blokach i kamienicach, a także domach wolnostojących.

Sam układ urbanistyczny jest zabytkowy, niemniej dominują współczesne budynki. Zabytki są skupione przede wszystkim wokół rynku. Historia miasteczka jest długa – sięga wieków średnich, a prawa miejskie Międzylesie otrzymało już w XIII wieku. Warto zwrócić uwagę na herb miasta – widnieje na nim wizerunek wilka wśród drzew. W sposób bezpośredni nawiązuje do krajobrazu tych terenów, faktu, że miejscowość rozwijała się przez wieki pośród wspaniałych i bogatych w zwierzynę lasów.

Dzisiejsze Międzylesie stanowi ośrodek gospodarczy o znaczeniu lokalnym. W Międzylesiu rozwija się przemysł (głównie elektroniczny), a także handel i usługi. Znaczenie ma również produkcja rolnicza i przetwórstwo spożywcze. Nie znajdziemy tu wielkich koncernów, a przede wszystkim małe firmy rodzinne i mikroprzedsiębiorstwa.

Rejestr REGON (dane z maja 2020 r.) podaje, że w samym mieście funkcjonują 252 podmioty gospodarki narodowej, w gminie natomiast są 543. Wśród nich łącznie tylko 3 stanowią jednostki średnie, deklarujące zatrudnienie od 50 do 249 pracowników. W mieście jest 8 małych firm (16 w gminie), czyli skupiających 10-49 pracowników. Pozostałe podmioty to mikroprzedsiębiorstwa, nie zatrudniające wcale lub zatrudniające do 9 osób. Brak większych przedsiębiorstw utrudnia start na rynku pracy, odbywanie szkoleń zawodowych itp., szczególnie młodym ludziom kończącym tutejsze szkoły.

Mieszkańcy zachęcani są do przyjmowania postawy przedsiębiorczości, otwierania własnych biznesów. Walka z bezrobociem stanowi ważne zadanie władz samorządowych. Poziom bezrobocia jest tu bowiem bardzo wysoki. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku podaje, że stopa bezrobocia dla powiatu jest równa 12,7% (maj 2020 r.), co jest wartością ponad dwukrotnie przewyższającą tę dla całej Polski w analogicznym okresie (6%) oraz znacznie wyższą niż średnia wojewódzka (5,5%). W samym Międzylesiu w maju zarejestrowanych było 350 bezrobotnych, przy czym status ten przysługiwał 190 kobietom.

Lokalny rynek pracy zmaga się zatem z trudnościami, jednak nie oznacza to braku zapotrzebowania na kadrę ze strony tutejszych firm. Dobrze obrazuje to cykliczne badanie Barometr zawodów, przedstawiające listę tzw. zawodów deficytowych w powiecie kłodzkim. Jest ona bardzo długa i dotyczy specjalistów o różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacjach.

Kto może znaleźć pracę w Międzylesiu i okolicy? Firmy zgłaszają zapotrzebowanie przede wszystkim na pracowników budowy z kwalifikacjami – dekarzy, blacharzy, monterów instalacji budowlanych, pracowników robót wykończeniowych i innych specjalistów. Brakuje też osób chętnych do podjęcia się obowiązków służbowych w gastronomii i zakwaterowaniu – szefów kuchni, kucharzy, pomocy kuchennych, kelnerów, barmanów, personelu sprzątającego. Jak w wielu regionach Polski, także tutaj zbyt mało jest pracowników opieki zdrowotnej, przede wszystkim pielęgniarek, położnych, ale też na przykład fizjoterapeutów i masażystów. Posady czekają na nauczycieli przedmiotów zawodowych, kierowców autobusów, fryzjerów, spawaczy, tapicerów, operatorów obrabiarek skrawających czy ślusarzy. W podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pomaga tutejszy PUP.

W Międzylesiu znajdują się też szkoły policealne, w pobliskim Kłodzku również szkoły branżowe. Międzylesie to przyjazne miasteczko, w którym życie toczy się powoli i spokojnie – co dla wielu stanowi dużą zaletę okolicy.

Mieszkańcy chętnie wypoczywają, spacerując po okolicznych lasach i górach. W samym mieście działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, miejska biblioteka. Odbywają się imprezy cykliczne, na przykład Dni Międzylesia czy dożynki.