Praca Łobżenica

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 353

Praca w Łobżenicy

Łobżenica leży w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, powiecie pilskim. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Łobżenica i tym samym – lokalnym centrum administracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym i gospodarczym.

Rozwija się jako ośrodek handlowo-usługowy dla rolniczego regionu. W mieście działają małe zakłady przemysłowe, drobne przetwórstwo rolno-spożywcze oraz drzewne. Lokalny rynek pracy zależny jest od kondycji mikroprzedsiębiorstw i małych firm. W okolicy nie ma dużego przemysłu, fabryk. Niemniej mała odległość od miast powiatowych – Piły, Złotowa, poszerza rynek pracy dla mieszkańców Łobżenicy. Stopa bezrobocia w tej części województwa przekracza średnią dla Wielkopolski, ale nie jest wysoka – utrzymuje się poniżej poziomu krajowego.

W jakich branżach znaleźć można w Łobżenicy oferty pracy? Co warto wiedzieć o tym mieście, poszukując zatrudnienia?

Łobżenica – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Łobżenica to jedno z miast w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Leży na Pojezierzu Krajeńskim nad wpływającą do Noteci rzeką Łobżonką. Pod względem zajmowanej powierzchni to najmniejsze miasto w powiecie pilskim (pozostałe: Piła, Ujście, Wyrzysk, Wysoka).

Łobżenica rozciąga się na obszarze 3,8 kilometra kwadratowego, mieszkają w niej prawie 3 tys. osób. Miasteczko jest siedzibą samorządu miejsko-wiejskiej gminy, która składa się z 31 miejscowości (23 sołectw). Powierzchnia gminy to 190,7 kilometra kwadratowego, liczba jej mieszkańców wynosi 9,6 tys. Poza Łobżenicą najbardziej zaludnione miejscowości to Luchowo, Dębno i Liszkowo. Na przestrzeni lat wyraźnie widać stały spadek liczby ludności gminy. Przykładowo w 2015 r. zamieszkiwało tu 9,75 tys. osób.

Pojezierze Krajeńskie, na którym leży miasto, to obszar o wielu walorach przyrodniczych. Część gminy Łobżenica znajduje się w strefie chronionego krajobrazu „Dolina Łobżonki i Borów Kujańskich”. Rozległe lasy, liczne jeziora, wzgórza zachęcają do odpoczynku w okolicy.

Łobżenica to spokojne miasteczko, z wieloma zabytkami. Do najważniejszych należą układ przestrzenny Starego i Nowego Miasta, kościół z przełomu XV i XVI w. (parafia św. Trójcy w Łobżenicy), kościół poewangelicki św. Szczepana z początków XX w., plebania z końca XVIII wieku. W okolicznych miejscowościach zobaczyć można pałace, dwór i inne obiekty. Krzewieniem kultury zajmuje się Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy, o kultywowanie regionalnych tradycji dbają ośrodki sztuki ludowej (w Luchowie i Łobżenicy). Do dyspozycji mieszkańców są obiekty sportowo-rekreacyjne, m.in. stadion, hala sportowa, boiska, kąpieliska z plażami. 

Miasto leży pomiędzy Piłą a Bydgoszczą, na północ od Poznania. Przez Łobżenicę nie prowadzą trasy międzyregionalne, niemniej ok. 10 km od granic gminy przebiega droga krajowa nr 10. Na układ komunikacyjny gminy składają się natomiast drogi lokalne oraz jedna wojewódzka – DW nr 242, łącząca Wyrzysk i Więcbork. Niedaleko Łobżenicy leżą Wyrzysk, Wysoka, stolica powiatu złotowskiego – Złotów, Więcbork, Krajenka czy Szamocin. Największe ośrodki gospodarcze w okolicy to Piła (44 km), Złotów (24 km). Bydgoszcz leży ok. 60 km od Łobżenicy, Poznań – 120 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Łobżenica

Łobżenica to małe miasto i również niewielki rynek pracy. Wg stanu REGON na koniec 2020 r. działa tu 300 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: GUS). Najwięcej jest firm handlowych i świadczących usługi naprawcze pojazdów – 79 podmiotów, zajmujących się budownictwem – 49, punktów usługowych (zarejestrowanych w sekcji S PKD: pozostała działalność usługowa) – 29. Ponadto w  Łobżenicy działają 22 zakłady przetwórstwa przemysłowego, 19 podmiotów ochrony zdrowotnej i opieki społecznej, 17 firm transportowych i zajmujących się gospodarką magazynową, 14 jednostek związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, 12 – z obsługą rynku nieruchomości oraz po kilka firm w innych branżach.

Podział łobżenickich podmiotów ze względu na przewidywaną liczbę pracujących oraz strukturę własności wygląda następująco:

  • 0-9 pracujących – 284 podmioty: 9 w sektorze publicznym, 273 w sektorze prywatnym,
  • 10-49 pracujących – 14 podmiotów: 8 w sektorze publicznym, 6 w sektorze prywatnym,
  • 50-249 pracujących – 2 podmioty: 1 w sektorze publicznym, 1 w sektorze prywatnym.

Osoby mieszkające w powiecie pilskim pomoc w znalezieniu pracy, przebranżowieniu się czy też uzyskaniu wsparcia w zakładaniu nowej działalności gospodarczej mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile. Warto też wiedzieć, że w PUP istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi doradztwa zawodowego. Mieszkańcy Łobżenicy (gminy i miasta) podlegają filii urzędu zlokalizowanej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11.

Szukaj pracy w mieście