Praca Szlichtyngowa

Najnowsze oferty pracy: 394

Praca w Szlichtyngowej

Szlichtyngowa to miejscowość znajdująca się w województwie lubuskim, powiecie wschowskim. Pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjnego jako siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy. 

Szlichtyngowa leży kilka kilometrów od zakola Odry, wyznaczającego granicę między województwami lubuskim i dolnośląskim. Cała gmina ma charakter zdecydowanie wiejski. W pobliżu rozciągają się kompleksy leśne, w tym należące do Przemęckiego Parku Krajobrazowego. 

Życie w mieście toczy się spokojnie, ale nie jest pozbawione atrakcji. O ciekawą ofertę kulturalną dba Zespół Świetlic Szlichtyngowa, podlegający Narodowemu Centrum Kultury. Do dyspozycji mieszkańców jest biblioteka, w gminie znajduje się też hala sportowa.

Kto ma największe szanse na znalezienie w Szlichtyngowej pracy? Zapoznaj się z podstawowymi społeczno-gospodarczymi informacjami na temat tej miejscowości i zdecyduj, czy brać ją pod uwagę, szukając pracy w województwie lubuskim.

Szlichtyngowa – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Szlichtyngowej na mapie kraju należy szukać u styku trzech województw – lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. W pobliżu miasteczka znajdują się takie miasta jak Wschowa (dystans wynosi 12 kilometrów), Głogów (17 kilometrów), Leszno (27 kilometrów), Lubin (53 kilometry), Nowa Sól (52 kilometry), Rawicz (54 kilometry), Zielona Góra (80 kilometrów). 

Miasteczko jest dobrze skomunikowane – przecina je droga krajowa nr 12, która łączy się w Szlichtyngowej z drogą wojewódzką nr 324. Trasy te zapewniają bezpośrednie połączenie np. z Głogowem, Wschową, Żarami, granicą polsko-niemiecką, Lesznem, Kaliszem, Sieradzem, Rawiczem. 

Szlichtyngowa to najmniejsze miasto powiatu wschowskiego. Liczba jej mieszkańców wynosi niespełna 1,3 tys. osób, a powierzchnia 1,55 kilometra kwadratowego. Obowiązują tu kod pocztowy 67-407 i numer kierunkowy (+48) 65. 

W ratuszu przy rynku znajduje się siedziba władz samorządowych:

 • Szlichtyngowa – Urząd Miasta i Gminy:
  Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
  Telefon: 65 549 23 27

Z kolei władze powiatowe rezydują we Wschowie:

 • Starostwo Powiatowe we Wschowie
  Adres: plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
  Telefon: 65 540 48 00

W stolicy powiatu znajduje się też urząd pracy właściwy dla mieszkańców Szlichtyngowej:

 • Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
  Adres: ul. Łazienna 2, 67-400 Gmina Wschowa
  Telefon: 65 540 28 68

Szlichtyngowa wzięła swoją nazwę od nazwiska założyciela miasta – Jana Jerzego Szlichtynga, szlachcica i działacza protestanckiej wspólnoty braci polskich, który prawo do lokacji miasta uzyskał u króla Władysława IV Wazy. Miasteczko powstało w 1644 roku. Do czasów współczesnych zachowało się kilka zabytków, przede wszystkim stare kamienice przy rynku, wiatrak koźlak, XVII-wieczna dzwonnica przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (obecnie należącego do rzymskokatolickiej parafii). 

Rynek pracy, oferty pracy – Szlichtyngowa

Miasteczko tworzy ośrodek gospodarczy o znaczeniu lokalnym. Jak wspomniano na wstępie, cała gmina ma charakter rolniczy. Z rolnictwa, a także przetwórstwa rolno-spożywczego utrzymuje się także część mieszkańców miasta. Ponadto działają tu producenci okien, domów szkieletowych, pieczarek, palet, a także tartaki, firmy meblowe, budowlane, sklepy, punkty usługowe. 

W mieście zarejestrowanych jest 115 podmiotów gospodarki narodowej (REGON, stan na koniec stycznia 2021 r.). W większości są to mikrojednostki zatrudniające maksymalnie 9 osób – 107 podmiotów. Małych jednostek, o kadrze rzędu 10-49 pracowników, jest 7. Z kolei 1 największy podmiot tworzy 50-249 miejsc pracy. 

Najczęściej wskazywane sekcje PKD tutejszych podmiotów gospodarki to:

 • budownictwo – 26 jednostek, 
 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 24 jednostki, 
 • pozostała działalność usługowa – 16 jednostek, 
 • produkcja przemysłowa – 10 jednostek, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 9 jednostek, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8 jednostek,
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 8 jednostek. 

Rynek pracy w Szlichtyngowej nie jest duży ani różnorodny. Rozglądając się etatem, warto brać więc pod uwagę także pobliskie miejscowości. Poziom bezrobocia w powiecie wschowskim jest dość wysoki – na tle województwa i kraju. Zgodnie z danymi GUS, w styczniu 2021 r. stopa bezrobocia w  powiecie wyniosła 9,5%, w woj. lubuskim – 6,5% i tyle samo w Polsce. 

Poszukiwanie zatrudnienia w tej części województwa warto zacząć od sprawdzenia wyników corocznej prognozy Barometr zawodów, ukazującej zapotrzebowanie na lokalnych i ponadlokalnych rynkach pracy. 

W 2021 r. w powiecie wschowskim wskazano trzy grupy zawodów z największym deficytem: 

 • masarz i przetwórca ryb, 
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
 • pracownik socjalny. 

Lista profesji deficytowych w powiecie jest znacznie dłuższa i obejmuje między innymi pracowników produkcji przemysłowej, transportu, gastronomii, osoby z wyższym wykształceniem np. biotechnologicznym, medycznym, logistycznym, brakuje inżynierów budownictwa, ekonomistów czy kierowników w instytucjach społecznych i kultury. 

Z kolei z trudnościami na rynku pracy muszą się liczyć przedstawicieli profesji nadwyżkowych w powiecie: nauczyciele przedszkoli, nauczania początkowego oraz specjaliści technologii żywności i żywienia. 

Szukaj pracy w mieście