CV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employersMoreChooseCV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employers

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mediator sądowy to nowa profesja, wprowadzona w myśl przepisów z grudnia 2005 roku. Osoba zatrudniona w tym charakterze ma za zadanie wysłuchanie racji obydwu stron konfliktu będącego przedmiotem sprawy cywilnej i wspólne opracowanie ugody pomiędzy nimi. Mediator sądowy ma obowiązek zachowania pełnej neutralności, korzystanie z jego usług nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak ugoda zawarta pomiędzy stronami w jego obecności i zatwierdzona przez są ma taką samą moc prawną jak ugoda zawarta przed samym sądem. Mediator trzyma się ściśle wytyczonych prawnie procedur w rozwiązywaniu konfliktów, nie będąc samemu w żadnym stopniu zaangażowanym w sprawę. Rozwiązanie to pozwala na zaoszczędzeni czasu, pieniędzy i nerwów, ominięcie zbędnych formalności i nieprzyjemności na sali sądowej.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze mediatora sądowego jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia. Wbrew jednak pozorom nie musi być to wykształcenie prawnicze, choć i takie jest dopuszczane. Zwłaszcza w przypadku spraw rodzinnych i temu podobnych równie pożądane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunków takich jak psychologia, socjologia, etc. Mediatorem, wedle stosownej ustawy, może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych. Niezwykle ważne okazują się także cechy personalne kandydata – cierpliwość, umiejętność zachowania obiektywizmu i bezstronności w rozwiązywanych konfliktach.


WARUNKI PRACY

Praca mediatora odbywa się w sądzie lub biurze mediacyjnym; opiera się na analizowaniu sytuacji przedstawianej przez klientów i wspólnym opracowywaniu rozwiązania satysfakcjonującego obydwie strony.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają sądy i prywatne biura mediacyjne.


ZAROBKI

Zarobki mediatora są rozliczane w oparciu o poszczególne „zlecenia”; jego zysk wynosi przeważnie 1% od przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych za jedną sprawę.