Badania lekarskie do pracy a zmiana stanowiska i zmiana pracy

2019-09-23

Pracownik, który w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego stosunku pracy, podejmie pracę u tego samego pracodawcy, nie musi udawać się na wstępne badania lekarskie. A jak jest w przypadku rozpoczynania pracy w nowej firmie, ale na to samo stanowisko i w warunkach zbliżonych do poprzednich?

 

Badania lekarskie do pracy

 

Konieczność poddania badaniom pracowniczym zarówno nowe osoby przyjmowane do firmy, jak i stałych pracowników, wynika z przepisów Kodeksu pracy. Co więcej, osoba zatrudniona na etacie nie może zostać dopuszczona do pełnienia obowiązków, nim nie przejdzie badań wstępnych.

 

Skierowanie na badania wstępne wypisuje pracodawca. Na formularzu wyszczególnia nazwę stanowiska i rodzaj pracy, jak i zaznacza warunki szkodliwe oraz czynniki uciążliwe, które mogą przyczynić się do wystąpienia chorób u zatrudnionego. Zakres badania wstępnego uzależniony jest od tego, z jakimi zagrożeniami będzie wiązać się zajmowane stanowisko.

 

Badania okresowe wykonywane są w terminie wskazanym na poprzednim orzeczeniu lekarskim. Ich wykonanie może zlecić również pracodawca.

 

Innym rodzajem badań do pracy są tzw. badania kontrolne. Przeznaczone są dla osób, które były nieobecne w pracy z powodu choroby przez ponad 30 dni. Orzeczenie o możliwości ponownego podjęcia obowiązków służbowych po długiej chorobie jest niezbędne, by podwładny mógł zostać dopuszczony do pracy. Badania kontrolne wykonywane są na zlecenie szefa.

 

Warto również pamiętać, że koszt wymienionych badań ponosi pracodawca.

 

Zmiana pracy a badania lekarskie

 

Czy orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy przestaje obowiązywać, gdy podwładny zmienia miejsce zatrudnienia? Niekoniecznie.

 

Przede wszystkim pracodawcy są zwolnieni z obowiązku kierowania pracownika nawstępne badania lekarskie, jeśli był on zatrudniany ponownie w tej samej firmie na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

 

Na nowe badanie nie muszą być też kierowane osoby, które w terminie nieprzekraczającym 30 dni zmieniły pracodawcę, ale podejmują pracę na tym samym stanowisku. O ile poprzednie badanie lekarskie wykazało brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w określonych warunkach, badania nie muszą być powtarzane. W tym wypadku zadecyduje pracodawca – choć nie ma takiego obowiązku, może wysłać nowego pracownika do lekarza medycyny pracy.


Zmiana stanowiska pracy a badania lekarskie

 

Z powyższego ułatwienia nie korzystają jednak pracodawcy rekrutujący pracowników do prac szczególnie niebezpiecznych.

 

Badania powinny przeprowadzić również osoby, które podejmują pracę na innym stanowisku, na którym występują inne czynniki zagrożenia.

 

Niekiedy jednak zmiana stanowiska pracy u dwóch różnych pracodawców ogranicza się do ujęcia inną nazwą dokładnie tego samego zakresu obowiązków. W tym wypadku wiążące są warunki pracy i związane z nimi czynniki ryzyka. Np. jeśli w obu przypadkach jedyną okoliczność uciążliwą stanowi praca przy komputerze, pracodawca nie musi kierować przyjmowanego podwładnego na kolejne badania.

 

Wystąpić może również sytuacja odwrotna. Niekiedy zatrudniany jest pracownik, który w poprzedniej firmie pełnił tę samą funkcję. Teraz jednak, w wyniku większej liczby obowiązków, zostaje narażony na przynajmniej jeden dodatkowy czynnik uciążliwy. W takim wypadku pracodawca musi wysłać go na badania wstępne.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj