Polityka cenowa firmy - podstawowe informacje

2019-07-08

Polityka cenowa firmy - co to jest?

 

Polityka cenowa polega na ustaleniu optymalnych cen produktów wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo. Optymalnych - czyli takich, które z jednej strony będą akceptowalne przez klientów, z drugiej pozwolą osiągać firmie zamierzone cele. Polityka cenowa firmy uzależniona jest między innymi od określenia docelowej grupy klientów, obszaru, na jakim działa firma oraz wytwarzanych produktów.

 

Polityka cenowa przedsiębiorstwa - na czym polega?

 

Podejmując decyzje cenowe firmy, definiują z jakimi klientami chcą współpracować, w jaki rodzaj rynku próbują wkroczyć. Warto dodać, że w jednej firmie można wyznaczyć kilka równolegle działających strategii - inne mogą dotyczyć produktów dopiero wprowadzanych na rynek, inny wybór będzie dotyczył produktów o ugruntowanej pozycji. Ważne, żeby każdy ruch przeanalizować dokładnymi badaniami rynku, opinii klientów itd.

 

Można wyodrębnić różne rodzaje strategii cenowej obieranych przez przedsiębiorstwa. Między innymi znany jest trójpodział na:
• strategię wysokich cen - charakteryzuje produkty najwyższej jakości, przeznaczone dla ekskluzywnych klientów;
• strategia niskich cen - dotyczy produktów przeznaczonych dla klienta masowego, pomaga wprowadzić produkt na rynek, ponieważ w krótkim czasie pozwala zdobywać nowych konsumentów;
• strategia cen neutralnych - ceny ustalane są relatywnie, w odniesieniu do kwot stosowanych przez konkurencję.

 

Cele polityki cenowej

 

Zasadniczy cel obrania odpowiedniej polityki cenowej to generowanie zysków, czyli prościej mówiąc - zarabianie. Jednak w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się przedsiębiorstwo i jaką aktualnie obejmuje strategię, polityka cenowa przedsiębiorstwa może być dostosowana do sytuacji na rynku.

 

Polityka cenowa przedsiębiorstwa może więc skupiać się na:
• zysku - by zarówno w planach krótkoterminowych, jak i działaniach długofalowych osiągać maksymalne zyski i zwroty poniesionych nakładów;
• sprzedaży - strategia cenowa produktu ma doprowadzić do wzrostu jego sprzedaży, a co za tym idzie udziału w rynku;
• stabilizacji - strategia cenowa produktów prowadzona jest w taki sposób, by utrzymać pozycję konkurencyjną;
• przetrwaniu - polityka cenowa prowadzona jest po to, by pokryć wszelkie niezbędne koszty i utrzymać się na rynku;
• budowaniu wizerunku - pozwala na utrzymanie wizerunku firmy, utrwalającego obrane przez nią wartości.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj