Regulamin pracy - podstawowe informacje

2019-05-22

Regulamin pracy - co to jest

Praktycznie każda osoba w momencie zawarcia umowy o pracę dostaje do przeczytania regulamin. Jest to dokument, który określa ogólne zasady panujące w danym zakładzie. Sporządzenie takiego spisu zasad jest obowiązkiem przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 20 ludzi. Nie oznacza to, że w mniejszych firmach nie będzie nas obowiązywać regulamin. Może on po prostu przyjmować formę obwieszczeń przełożonego. Obowiązkiem zatrudnionych osób jest przestrzeganie wszystkich punktów, które są zawarte w takim dokumencie.

 

Regulamin zakładu pracy - co powinien zawierać


Artykuł 104. Kodeksu pracy zawiera przykłady rozporządzeń, które mogą być zawarte w regulaminie zakładowym. Są to przede wszystkim kwestie dotyczące:

    • organizacji pracy - godziny przyjścia oraz wyjścia,
    • warunków przebywania na terenie zakładu,
    • wyposażenia pracowników w materiały potrzebne do wykonywania obowiązków,
    • okresu rozliczenia,
    • terminów oraz częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,
    • wykazu stanowisk, jakie są dozwolone w przypadku młodocianych pracowników,
    • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
    • sposobu informowania o nieobecności,
    • kar za naruszenie przepisów i niewywiązywanie się z obowiązków.

Jeśli w danej firmie działa zakładowa organizacja związkowa, to zapisy w regulaminie powinny być z nią konsultowane. Mogą się jednak zdarzyć takie sytuacje, w których nie zgadza się ona na przyjęcie dokumentu w takiej formie, jaką proponuje pracodawca. Wtedy związki zawodowe powinny wspólnie z przedsiębiorcą ustalić nowy regulamin w ciągu 30 dni od odmowy przyjęcia poprzedniej wersji. Jeżeli do tego nie dojdzie, to właściciel zakładu samodzielnie ustala treść wszystkich zapisów.

 

Zmiana regulaminu pracy - czego może dotyczyć

Przełożony ma obowiązek przekazać przyjmowanej osobę aktualnie obowiązujące rozporządzenia. Najczęściej w takiej sytuacji świeżo zatrudnieni pracownicy muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

 

Tak samo jest w przypadku zmian. Mogą one być dokonywane samodzielnie przez przedsiębiorcę lub po konsultacji z zakładową organizacją związkową (jeżeli taka funkcjonuje w danej firmie). W przypadku braku zgody obowiązuje zasada 30 dni opisana wyżej.

Modyfikacje mogą dotyczyć każdego aspektu. Wchodzą one w życie po upływie dwóch tygodni od momentu przekazania nowych zapisów do wiadomości podwładnych. Nowy regulamin z reguły nie wymusza aktualizacji umów pracowniczych. Zawiera on bowiem kwestie organizacyjne, a to nie jest przedmiotem kontraktów.

 

Regulamin pracy - wzór


Pisząc regulamin zakładu pracy, warto posiłkować się przede wszystkim Kodeksem pracy. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że zostały zawarte w nim wszystkie najważniejsze elementy. Zasady obowiązujące w danym zakładzie nie mogą być mniej korzystne od zapisów, jakie znajdują się w Kodeksie pracy. Dlatego tak istotne jest zapoznanie się z jego treścią. W przeciwnym razie przepisy w naszym zakładowym dokumencie będą niezgodne z prawem. 

Przeczytaj także:

Skomentuj