Wybrana kategoria

Zmiana agencji pracy tymczasowej a ważność szkoleń BHP

2019-10-31

 

Jednym z warunków dopuszczenia pracownika do pracy jest przeszkolenie go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Ta zasada obowiązuje wszystkich pracodawców. Czy zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej dopuszcza wyjątki w tym zakresie? Na kim ciąży obowiązek przeprowadzenia szkoleń i czy są one ważne, jeśli pracownik zmienia agencję?


Kodeks pracy – szkolenie BHP


Zgodnie z art. 2373. § 1. Kodeksu Pracy: "Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy".


Od obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP jest jeden wyjątek. Dotyczy sytuacji, w której pracownik podejmuje pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, jakie zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. W takim przypadku jest on zwolniony z obowiązku ponownego odbycia szkolenia wstępnego w zakresie BHP.


Szkolenie BHP – przepisy, zatrudnienie przez agencję


Powyższa zasada znajduje zastosowanie także w odniesieniu do pracowników tymczasowych, z tym że w tym szczególnym stosunku prawnym, w którym wyjątkowo występują aż trzy podmioty (tj. agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik oraz pracownik tymczasowy) obowiązek przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP ma pracodawca użytkownik.


Do niego należy także zapewnienie tymczasowo zatrudnionym odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, napojów oraz posiłków profilaktycznych. Również pracodawca użytkownik, a nie agencja dokonuje oceny ryzyka zawodowego i informuje o tym ryzyku pracownika. Te obowiązki nakłada art. 9. Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.


Skoro to przedsiębiorca musi zapewnić szkolenie BHP, czy jeśli pracownik zmienia agencję, musi zostać ponownie przeszkolony? Odpowiedź jest przecząca. Sama zmiana agencji pracy tymczasowej, która nie powoduje zmiany pracodawcy użytkownika, a tym samym również zmiany zajmowanego stanowiska pracy, nie powoduje konieczności ponownego przeprowadzenia szkolenia wstępnego takiego pracownika. Ważność szkolenia BHP zostaje więc zachowana.


Sam fakt przejścia pracownika do innej agencji pracy tymczasowej nie ma w omawianym przypadku znaczenia, gdyż obowiązek, by zorganizować szkolenie BHP dla pracowników tymczasowych ciąży na pracodawcy użytkowniku, u którego wykonywana jest praca.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj