Znamy plany PIP na 2017 rok 2017-01-02

PIP przedstawiła ogólny zarys Programu Działania na 2017 r. Sprawdźmy, co znajdzie się pod inspektorską lupą.

 

Będą kontrole...

 

Rok 2017 r. upłynie pod znakiem kija i marchewki. Inspektorzy PIP będą nie tylko sprawdzać przestrzeganie przepisów, ale także udzielą porad pracodawcom i pracownikom. Zacznijmy jednak od kontroli. Przypomnijmy, że od stycznia 2017 r. obowiązuje godzinowa minimalna stawka od umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Co za tym idzie, na pierwszy ogień do kontroli pójdzie przestrzeganie obowiązku zapewnienia tejże minimalnej stawki.  Nadal w obrębie zainteresowania PIP pozostanie problem zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. W tym kontekście na celowniku inspektorów będą takie branże jak budownictwo, gastronomia, hotelarstwo oraz agencje ochrony osób i mienia. PIP zbada także legalność zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej, budownictwie oraz handlu.  Kontrole obejmą także agencje pracy tymczasowej oraz firmy prowadzące działalność usługową. W zakładach produkcyjnych zaplanowano  działania kontrolne pod kątem bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń technicznych. W transporcie i gospodarce magazynowej inspektorzy skupią uwagę na bezpieczeństwie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz dźwiganiu ciężarów, w leśnictwie - na eliminowaniu zagrożeń chorobowych i wypadkowych przy pozyskiwaniu drewna. Ponadto jak co roku inspektorzy będą sprawdzać przestrzeganie przepisów prawa pracy odnośnie czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 

...ale także doradztwo i pomoc prawna

 

Inspektorzy PIP zajmą się także upowszechnianiem dobrych standardów. Będą doradzać, instruować oraz motywować do poprawy warunków pracy. W tym nurcie kontynuowany będzie program tzw. pierwszej kontroli. W małych i średnich firmach inspektorzy przeprowadzą audyt umożliwiający wyeliminowanie uchybień i dający gwarancję okresowego niestosowania sankcji. Przy zagadnieniu delegowania pracowników Inspekcja prowadzić będzie poradnictwo prawne dla pracowników z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

 

Szczegółowy Plan Działania PIP powinniśmy poznać w pierwszym kwartale 2017 r., wtedy też wskażemy, jakie branże będą kontrolowane w poszczególnych rejonach kraju.

 

Źródło:

Komunikat PIP z 13.12.2017 r. 

Przeczytaj także:

Skomentuj