Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Biolog

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Biolog to kolejny zawód naukowy, zajmujący się badaniem otaczającego nas świata i poszerzaniem dotychczas pozyskanej wiedzy. Biolog skupia się na materii ożywionej, w zależności od podjętej specjalizacji może badać mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta, lub chemiczną zawartość tejże materii w najszerszym zarysie. Tak wyspecjalizowany biolog, nazywany będzie odpowiednio mikrobiologiem, botanikiem, zoologiem, lub biochemikiem, jednak w trakcie studiów biologicznych każdy student poznaje reguły funkcjonowania i zjawiska, zachodzące w każdej spośród tych dziedzin, dopiero później wybierając dział szczególnie go interesujący. Podobnie jak w przypadku innych zawodów naukowych, biolog zajmuje się badaniem, analizowaniem i komentowaniem zjawisk go otaczających, mając na celu ciągłe poszerzanie swojej wiedzy, a co za tym idzie tworzenie publikacji naukowych, mających poszerzyć także wiedzę społeczeństwa.


WYMAGANIA

Dostęp do zawodu otwierają studia biologiczne, wraz z późniejszą specjalizacją, za sprawą której dana osoba zagłębia się w tajniki poszczególnej dziedziny biologicznej. Przydatne w pracy naukowej będą cechy personalne i charakterologiczne, sprawiające, że osoba wykonująca ten zawód będzie czerpała przyjemność z dochodzenia do nowych spostrzeżeń i teorii. Praca na uczelni wyższej wymusza zdolności dydaktyczne i umiejętność samoorganizacji pracy własnej. Także predyspozycje do pracy w zespole będą mile widziane. Praca badawcza może wymuszać natomiast konieczność zdolności obsługi komputera i specjalistycznej aparatury laboratoryjnej, etc. Zaangażowanie i zapał do pracy będą dodatkowym atutem, przemawiającym za kandydatem.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy biologa jest przestrzeń akademicka, lub laboratoryjna, w jednej z organizacji badawczych. Biolog korzysta wielokrotnie z aparatury pomiarowej i laboratoryjnej, a także komputera.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają przede wszystkim wyższe uczelnie, dające warunki do pracy naukowej, lecz także firmy komercyjne, których charakter działalności jest związany z naukami biologicznymi.


ZAROBKI

Zarobki osoby wykształconej na studiach biologicznych są ściśle uzależnione od charakteru pełnionej funkcji. W przypadku pracy naukowej stawki miesięczne rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Biolog

zobacz więcej ofert pracy dla Biolog