Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Hydraulik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Głównym celem pracy hydraulika jest wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych oraz utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci rur doprowadzających do domów, budynków i zakładów przemysłowych ciepłą i zimną wodę, gaz i odprowadzających ścieki. Jego zadaniem jest także utrzymanie w budynkach prawidłowego funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych i kanalizacyjnych.

Hydraulik pracuje zarówno przy usuwaniu doraźnych awarii, jak i przy naprawach planowanych i modernizacji sieci instalacji i urządzeń. Do jego zadań należy m. in. układanie, spawanie, uszczelnianie rur w zależności od ich przeznaczenia, a także montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, ilości przepływu wody, gazu, ropy itp. Wszystkie prace wykonywane są na podstawie rysunków technicznych, których sprawne odczytanie jest jednym z obowiązków hydraulika.

W zależności od zajmowanego stanowiska hydraulik może sam wykonywać pracę lub tylko ją zorganizować.


WARUNKI PRACY

Hydraulik może pracować w bardzo różnych miejscach. Mogą to być hale produkcyjne, mieszkania, budynki w trakcie budowy, otwarte przestrzenie, kopalnie itp. Praca często odbywa się w trudnych warunkach przy zanieczyszczeniu powietrza, słabym oświetleniu, dużym natężeniu hałasu itp.

Hydraulik łączy cechy pracy zespołowej i indywidualnej. Kontakty z ludźmi są częste i polegają na wydawaniu i słuchaniu poleceń, uzgadnianiu szczegółów wykonania danej pracy. Godziny jego pracy są zazwyczaj stałe, choć praca może być wykonywana w systemie zmianowym. W niektórych przypadkach jest to praca sezonowa, gdyż np. nie można układać rurociągu zimą. Praca hydraulika nie jest zrutynizowana i wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie zarówno współpracowników jak i późniejszych użytkowników sieci.


WYMAGANIA

Hydraulik powinien mieć dobrze rozwinięty zmysł równowagi, a także brak lęku wysokości i klaustrofobii. Niezbędne są zdolności techniczne takie jak posługiwanie się różnymi narzędziami, instalowanie i uruchamianie urządzeń technicznych, znajomość zasad ich działania itp. Ważne są także takie cechy jak: szybki refleks, spostrzegawczość, dobry wzrok i zręczność rąk. Hydraulik musi potrafić współdziałać z zespołem oraz podporządkować się narzuconym regułom lub ścisłym instrukcjom dotyczącym pracy. Ponieważ hydraulik często musi usuwać awarie, konieczna jest umiejętność pracy w szybkim tempie i w stresie.

Osobom pracującym w tym zawodzie stawia się dość wysokie wymagania dotyczące zdrowia. Oprócz wspomnianego wyżej dobrze rozwiniętego zmysłu równowagi potrzebna jest sprawność układu oddechowego, dobry węch, wzrok i słuch. Wady serca, bardzo poważne wady wzroku, choroby ograniczające sprawność ruchową i manualną to przeciwwskazania do pracy w zawodzie hydraulika.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Aby zostać hydraulikiem wystarczy ukończenie szkoły zawodowej o profilu technicznym. Niezbędna wiedza zależy od specjalności, tak jak np. monter sieci gazowniczej musi znać właściwości zachowania się gazów, a monter centralnego ogrzewania znać technologię ogrzewania obiektów. Szkoła zawodowa daje podstawowe przygotowanie, jednak jest ono niepełne bez stażu pod okiem doświadczonego hydraulika. Dobre przygotowanie od praktycznej strony jest tym ważniejsze, że praca hydraulika jest nadzorowana okresowo.

Zawód ten jest raczej niewskazany dla kobiet, choć nie ma przeciwwskazań formalnych, by mogły go wykonywać. Wiek kandydata do pracy nie jest tak ważny jak odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Obecnie możliwości podjęcia pracy są duże, gdyż duża liczba fachowców wyjechała do pracy za granicę. Specjaliści przewidują, że dla tej grupy zawodowej w najbliższym czasie nie braknie pracy. Hydraulik łatwiej znajdzie pracę w miastach i dużych aglomeracjach niż na wsi.


ZAROBKI

Płaca hydraulika w dużej mierze zależy od miejsca pracy oraz jakości wykonywanej przez niego pracy. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracodawcą jest firma prywatna, a inaczej gdy hydraulik prowadzi własną firmę. Wobec braku fachowców na rynku pracy pracodawcy starają się powstrzymać kolejnych przed emigracją zarobkową. Jednym z głównych argumentów są podwyżki. Obecnie hydraulik może otrzymywać pensję w okolicy 1800 zł - 3500 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Hydraulik

zobacz więcej ofert pracy dla Hydraulik