Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Operator Sprzętu Budowlanego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Operator sprzętu budowlanego to osoba, która wykonuje prace związane z budową obiektów ziemnych (nasypy drogowe, kolejowe, zapory), podziemnych (tunele, schrony, zbiorniki), przygotowaniem mieszanek betonowych i bitumicznych a także z budową i eksploatacją dróg. Najważniejszym zadaniem operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych jest umiejętność użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzględnieniu w pełni ich możliwości i ograniczeń oraz obowiązujących norm i reguł eksploatacji.


WYMAGANIA

Aby pracować w zawodzie operatora wystarczy posiadać wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, prawo jazdy kategorii C lub T, uprawnienia operatorskie klasy 1 – 3. Dużym atutem jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, która przydaje się do czytania instrukcji obsługi nowych maszyn oraz umożliwia udział w szkoleniach zagranicznych. Operator powinien odznaczać się: odpowiedzialnością, rozwagą, ostrożnością, dokładnością, wyobraźnią, refleksem, sumiennością, solidnością, zdolnościami technicznymi.


WARUNKI PRACY

Praca operatora jest z reguły pracą zespołową, chociaż wiele czynności wykonuje indywidualnie. Czas pracy jest z reguły stały (7:00–15:00), ale ulega przedłużeniu do 12-14 godzin, jeśli wymaga tego termin wykonania zamówienia lub dokończenie rozpoczętych prac na ruchliwych węzłowych trasach komunikacyjnych lub konieczne jest usunięcie awarii. Tempo robót zależy także od pory roku i pogody.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Najczęściej są zatrudniani operatorzy posiadający uprawnienia 1 i 2 klasy w kilku kategoriach oraz doświadczeniem zawodowym. Poszukiwani są przede wszystkim pracownicy w pełni sił fizycznych, którzy nie przekroczyli 45 roku życia.


ZAROBKI

Zarobki operatorów sprzętu budowlanego kształtują się w granicach od 2075 zł do 4255 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Operator Sprzętu Budowlanego

zobacz więcej ofert pracy dla Operator Sprzętu Budowlanego