Lista stanowisk - Robotnik Budowlany

Polecane oferty - Budownictwo / Geodezja

Robotnik Budowlany

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik Robotnik Budowlany to osoba, która wykonuje wszelkie roboty remontowo – budowlane. Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych pracowników. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: wszelkie roboty ciesielskie, montażowe, rozbiórkowe, murowe, tynkowe.


WYMAGANIA

Pracownik Robotnik Budowlany powinien posiadać wykształcenie zawodowe budowlane. Mile widziana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz prawo jazdy kat. B. Ważną kwestią jest też doświadczenie i znajomość ogólnych prac remontowo – budowlanych (np. umiejętność malowania, układania glazury, robienia zaprawy, itp.). Osoba taka musi wykazywać się dobrym stanem zdrowia, bo jest to praca fizyczna, wymagana jest również łatwość w przyswajaniu wiedzy, np. nowych technologii i technik pracy w tym zawodzie. Poza tym, robotnik budowlany powinien cechować się: rzetelnością, systematycznością, solidnością, umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami oraz odpornością fizyczną i predyspozycjami do dużego wysiłku.


WARUNKI PRACY

Jest to ciężka praca fizyczna. Miejsce pracy pracownika robotnika budowlanego odbywa się na powietrzu lub wewnątrz obiektu. Pracownik ten jest narażony na choroby zawodowe - choroby kręgosłupa, zmiany reumatyczne. Czas pracy 8 godzin dziennie, zazwyczaj pracownik ten otrzymuje pracę, na określone w czasie kontrakty.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Robotnik Budowlany pracuje wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty budowlane, czyli we wszystkich firmach budowlanych - państwowe, prywatne, np. budowa dróg, mostów, autostrad, kolei, wodociągów, domów, obiektów handlowych, itp.


ZAROBKI

Robotnik Budowlany bardzo ceniony jest za granicą. Wysokość gratyfikacji zazwyczaj uwarunkowana jest od położenia geograficznego zakładu pracy oraz majętności firmy. W Polsce wynagrodzenie tego pracownika kształtuje się od 1,500 zł - 3,500 zł i wyżej.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Budownictwo / Geodezja