Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Cukiernik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Cukiernik to osoba, która wykonuje czynności związane z wypiekiem ciast i ciastek. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów oraz ich dekorowanie. A także rozliczanie przyjętych i wydanych surowców, organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk pracy podległych pracowników.


WYMAGANIA

Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie zawodowe w branży spożywczej, najlepiej kierunkowe - cukiernicze oraz ukończenie kursy bhp i kursy sanitarne. Ważną kwestią jest też doświadczenie w branży spożywczej. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są alergie i choroby skóry. Praca cukiernika wymaga odporności na wysiłek, stąd potrzebna jest w tym zawodzie dobra kondycja wzrokowo - fizyczna oraz sprawność zmysłu smaku i węchu. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: dokładnością, cierpliwością, zmysłem artystycznym, inicjatywnością, wyobraźnią i twórczym myśleniem oraz umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami.


WARUNKI PRACY

Praca cukiernika ma charakter zespołowy - współdziała z innymi pracownikami. Czas pracy to około 8 - 9 godzin dziennie i może przebiegać w systemie zmianowym. Cukiernik musi nosić ubranie robocze -czysty biały fartuch, czapkę lub czepek.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie. A także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach, w hotelach, albo sam otworzyć własną cukiernię.


ZAROBKI

Zarobki cukiernika oscylują w przedziale od 1600 zł - 5000 zł. Wysokość gratyfikacji zależy od jego umiejętności cukiernika i prestiżu firmy.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Cukiernik

zobacz więcej ofert pracy dla Cukiernik