Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Gastronomii

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik do spraw gastronomii, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie prac podległego personelu, zajmującego się gastronomiczną stroną funkcjonowania hotelu, restauracji, etc. Głównym zadaniem kierownika jest zapewnienie najwyższej jakości przygotowywanych posiłków, weryfikowanie prac personelu pod kątem wewnętrznych norm jakości i założonego harmonogramu. Zadaniem kierownika jest także maksymalizacja zysków działu gastronomii i wydajności pracowników których jest bezpośrednim zwierzchnikiem.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze kierownika do spraw gastronomii jest konieczność posiadania średniego lub wyższego wykształcenia pozyskanego w ramach szkoły lub kierunku studiów o profilu gastronomicznych, hotelarskim, etc. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie pełnionych obowiązków, w tym na stanowisku kierowniczym. Wymagane są zdolności zarządzania kapitałem ludzkim i świadomość kosztowa.


WARUNKI PRACY

Praca kierownika ds. gastronomii skupia się wokół nadzorowania i koordynowania prac podległego personelu, określania harmonogramu prac, opracowywania menu, etc.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają hotele, restauracje i wiele innych obiektów prowadzących działalność gastronomiczną (także firmy cateringowe).


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku kształtują się na średnim poziomie 4500 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Gastronomii

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik ds. Gastronomii