Lista stanowisk - Kierownik Zmiany

Polecane oferty - Gastronomia / Catering

Kierownik Zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik zmiany, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie prac podległego personelu w czasie zmiany. Osoba obsadzona na tym stanowisku wyznacza harmonogram zadań przeznaczonych do realizacji w czasie zmiany dla poszczególnych stanowisk pracy i weryfikuje ich poprawne realizowanie. Kierownik zmiany na bieżąco kontroluje wykonywanie harmonogramu oraz wykorzystanie produktów i surowców na poszczególnych stanowiskach. Kontroluje także spełnianie wymogów bezpieczeństwa BHP, norm i reguł wewnętrznych przewidzianych w regulaminie miejsca pracy.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w tym charakterze jest konieczność posiadania przynajmniej średniego wykształcenia (najlepiej pozyskanego w szkole gastronomicznej). Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku o podobnym zakresie pełnionych obowiązków. Kierownik musi odznaczać się zdolnościami kierowania kapitałem ludzkim, komunikatywnością i odpowiedzialnością.


WARUNKI PRACY

Praca kierownika zmiany odbywa się w przestrzeni lokalu gastronomicznego i opiera się na nadzorowaniu i koordynowaniu prac podległego personelu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia na stanowisku kierownika zmiany stwarzają liczne lokale gastronomiczne, firmy cateringowe, etc.


ZAROBKI

Średnie zarobki kierownika zmiany określane są na 2800 złotych netto miesięcznie.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Gastronomia / Catering