Lista stanowisk - Piekarz

Polecane oferty - Gastronomia / Catering

Piekarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Piekarz jest to pracownik, który wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Głównym zadaniem tego pracownika jest: wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków - zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno- pomiarowe.


WYMAGANIA

Piekarz powinien mieć wykształcenie zawodowe z kursem czeladniczym lub technikum na kierunku technologia żywienia oraz praktykę, a także ukończenie kursy bhp i kursy sanitarne. Osoba na tym stanowisku musi mieć dobrą ogólną wydolność fizyczną oraz sprawność zmysłu smaku i węchu. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są alergie i choroby skóry, padaczka. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: dokładnością, cierpliwością, umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami oraz sprawnością sensoryczną niezbędną do oceny surowców i wyrobu gotowego, a także umiejętnością oceny organoleptycznej na każdym etapie produkcji.


WARUNKI PRACY

Praca ma charakter samodzielny lub zespołowy - współdziała z innymi pracownikami. Czas pracy to około 8 - 9 godzin dziennie i może przebiegać w systemie zmianowym, praca jest wykonywana głównie w godzinach nocnych, a także w święta i dni wolne. Piekarz musi nosić ubranie robocze - czysty biały fartuch, czapkę lub czepek. Zagrożenia wiążące się z wykonywaniem tego zawodu to: uczulenia, głównie układu oddechowego i skóry, spowodowanego substancjami chemicznymi i pyłami. Ponadto piekarze pracują z gorącymi urządzeniami i ostrymi narzędziami, co może być przyczyną poparzeń oraz urazów w wyniku skaleczenia. Natomiast nadmierny wysiłek fizyczny podczas pracy (dźwiganie worków z mąką), mogą powodować bóle pleców, nóg, ramion oraz urazy w wyniku przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

W tym zawodzie zatrudnieni są zazwyczaj mężczyźni w wieku 20- 40 lat. Miejscem pracy piekarza są: wszystkie piekarnie, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych. Doświadczony piekarz może awansować na brygadzistę.


ZAROBKI

Zarobki piekarzy wahają się od 1,5 do 3,5 tysięcy zł miesięcznie.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Gastronomia / Catering