Lista stanowisk - Pracownik Przetwórstwa Rybnego

Polecane oferty - Gastronomia / Catering

Pracownik Przetwórstwa Rybnego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik przetwórstwa rybnego, zwykle utożsamiany z fileciarzem ryb, jest osobą zaangażowaną w proces przetwarzania ryb świeżych w dużym zakładzie przetwórstwa rybnego. Jego praca polega zwykle na filetowaniu ryb świeżych ręcznie i z wykorzystaniem narzędzi manualnych i mechanicznych. Pracownik przetwórstwa rybnego może być także zatrudniony przy wytwarzaniu wszelkiego rodzaju przetworów rybnych - past, paprykarzy, etc.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w tym charakterze nie stawia się zwykle konkretnych wymogów związanych z posiadanym przez nie wykształceniem - potencjalni pracodawcy preferują jednak kandydatów legitymujących się wykształceniem zawodowym oraz posiadających doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie pełnionych obowiązków. Zdolność efektywnej pracy w zespole i umiejętności manualne będą w tym przypadku niezbędne.


WARUNKI PRACY

Praca na tym stanowisku odbywa się w przestrzeni hali produkcyjnej, jest związana z wysiłkiem fizycznym i wykonywaniem motorycznych czynności przez wiele godzin.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego w kraju i poza jego granicami - obecnie częste są propozycje kierowane do Polaków z krajów skandynawskich, Alaski, etc.


ZAROBKI

Zarobki fileciarza ryb w krajach skandynawskich mogą dla przykładu rozpoczynać się od 152 NOK za godzinę pracy brutto, przy 37,5-godzinnym dniu pracy.

Lista stanowisk