Lista stanowisk - Sommelier

Sommelier

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Sommelier, to zawód trudny do rozszyfrowania po samej tylko nazwie stanowiska i wciąż dość mało popularny w naszym kraju. Osoba zatrudniona w tym charakterze jest specjalistą w zakresie rozpoznawania jakości i gatunków wina. Stanowisko często funkcjonuje w luksusowych hotelach i restauracjach – sommelier jest kelnerem odpowiedzialnym za podawanie wina dostosowanego do zamówionej potrawy; gustuje dany trunek w obecności klienta, analizuje jego konsystencję, smak, kolor i zapach, potrafi określić jego pochodzenie, wiek, dojrzałość a nawet przytoczyć ciekawostki na jego temat. Kelner-sommelier otwiera podaje wino w odpowiednich kieliszkach, dopasowuje jego rodzaj do zamówionej potrawy i indywidualnych preferencji klienta.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze sommeliera nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów, związanych z posiadanym przez nie wykształceniem. Potencjalni pracodawcy zwracają jednak szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydata, pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Nieodłącznym wymogiem jest także konieczność posiadania dogłębnej, obszernej wiedzy z zakresu gatunków i rodzajów wina, szczególna kultura osobista i komunikatywność. Potencjalne miejsca zatrudnienia sommelierów wymuszają konieczność posiadania znajomości języków obcych w stopniu przynajmniej podstawowym.


WARUNKI PRACY

Praca sommeliera zbliżona jest w zakresie obowiązków do pracy tradycyjnego kelnera, z tą jedynie różnicą, że sommelier zajmuje się wyłącznie winem.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają, jak wcześniej już wspomniano prestiżowe, luksusowe hotele, restauracje i kawiarnie.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku kształtują się na średnim poziomie 1500 złotych brutto miesięcznie i są wzbogacane o napiwki od klientów.

Lista stanowisk