Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Product owner

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Product owner (po polsku: właściciel produktu) to stanowisko z branży IT: pracownik taki reprezentuje interesy klienta w procesie realizacji jego zamówienia: ustala zapotrzebowanie, a następnie planuje proces powstawania produktu. Na poszczególnych etapach realizacji projektu zleca odpowiednie prace programistom, ocenia efekty ich działania i rozplanowuje dalsze kroki. Product owner zarządza też budżetem działań.

PRODUCT OWNER – WYMAGANIA, JAK ZOSTAĆ?

Aby objąć stanowisko product ownera, potrzebne jest przede wszystkim wykształcenie kierunkowe (ukończone studia informatyczne lub odpowiednie szkolenia programistyczne) i co najmniej kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów IT. Cenione są w tej branży również zdolności przywódcze oraz umiejętność precyzyjnego planowania i egzekwowania efektów pracy zespołu. Product owner musi umieć nawiązać dobre relacje z klientem i mieć wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz sprzedażowe.

PRODUCT OWNER: OBOWIĄZKI

Do zadań product ownera należy czuwanie nad procesem powstawania produktu od etapu pierwszego projektu aż do pożądanego efektu, a więc:
    • omawianie wizji produktu z klientem i proponowanie mu optymalnych rozwiązań,
    • rozpisywanie etapów powstawania produktu i planowanie budżetu,
    • tworzenie szczegółowych wytycznych dla zespołu deweloperskiego,
    • nadzorowanie i akceptacja lub korygowanie prac programistów na poszczególnych etapach powstawania produktu,
    • przedstawianie wyników prac zespołu i przekazywanie go do klienta.
Product owner raportuje zwykle swoją pracę do scrum mastera, który odpowiada za całokształt realizowanych w firmie projektów deweloperskich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Product ownerzy znajdują zatrudnienie w firmach z obszaru szeroko pojętego IT, a także w działach deweloperskich firm z różnych branż: specjalistów szukają m.in. banki, platformy internetowe, duże sklepy czy agencje marketingowe. Podobnie jak w przypadku innych specjalistów z obszaru IT, ofert pracy dla product ownerów nie brakuje. W obliczu postępującej elektronizacji i automatyzacji jest to zdecydowanie branża rozwojowa.

PRODUCT OWNER – ZAROBKI

Mediana miesięcznych pensji product ownerów ankietowanych w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2019 roku wyniosła 7028 zł netto. 50% ankietowanych zarabia średnio pomiędzy 5083 a 9766 zł netto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Product owner

zobacz więcej ofert pracy dla Product owner