Lista stanowisk - Scrum Master

Polecane oferty - Informatyka / Programowanie

Scrum Master

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Scrum jest jednym ze sposobów realizacji zwinnego (z ang. agile) podejścia do produkcji oprogramowania, którego sami twórcy, z uwagi na prostotę zamysłu, starają się nazywać metodyką. W scrumie rozwój faz produktu (nazywanych przebiegami) podzielony jest na następujące bezpośrednio po sobie i trwające od dwóch do sześciu tygodni przebiegi, po których zespół developerski powinien zaprezentować działający prototyp projektu. Do zespołu scrumowego wchodzą również właściciel projektu i zespół projektowy, a rolą scrum mastera jest zarządzanie jego pracą.

Do jego zadań należą dbanie o przestrzeganie zasad ustalonych przez zespół, zapewnienie mu wsparcia, usuwanie przeszkód, rozwiązywanie codziennych problemów oraz zapewnianie odpowiednich warunków działania. Powinien on pracować nad zwinnością, transparentnością i skuteczną komunikacją w organizacji. Do scrum mastera należy doskonalenie procesu dostarczania wysokiej jakości produktu i pomoc zespołowi w samoorganizacji. Jest on strażnikiem realizacji samego procesu i musi pilnować poprawnego jego przestrzegania.


WYMAGANIA

 

W pracy scrum mastera najważniejsze są posiadane doświadczenie i zestaw holistycznych umiejętności wpływania na zespół. Powinien on doskonale orientować we frameworku Scruma oraz znać praktyki XP. Musi on posiadać zdolność adaptacji do zmiennych warunków.

Kluczowe w jego pracy są właściwe podejście oraz rozwinięte techniki komunikacyjne. Z uwagi na fakt samoorganizowania się zespołu scrum master nie może narzucać swoich zasad, lecz jedynie na podstawie obserwacji sugerować pewne udoskonalenia lub zmiany. Stąd wysokie wymagania dotyczące umiejętności interpersonalnych.


WARUNKI PRACY

 

Z uwagi na podejście typu wizja–eksploracja zespół scrumowy oraz scrum master dysponują dużą dowolnością charakteru pracy. Cechuje się ona pozostawieniem dużej otwartości dotyczącej pracy i braku formalności jej warunków.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Scrum master może liczyć na zatrudnienie w firmach produkujących oprogramowanie i rozwiązania IT, które w swych działaniach wykorzystują tzw. zwinne metodyki zarządzania projektami. W większości oferty pracy ograniczone są do dużych aglomeracji miejskich.


ZAROBKI

 

Zarobki scrum mastera zależne są od wielkości firmy, jej klientów i wielkości projektów. Są porównywalne z wynagrodzeniem specjalisty IT, mogą więc sięgać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych brutto.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Informatyka / Programowanie