Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Oprogramowania

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw oprogramowania jest osobą odpowiedzialną, w największym skrócie, za opracowywanie, wdrażanie i administrowanie oprogramowaniem komputerowym na terenie sieci informatycznej firmy lub instytucji. Praca specjalisty rozpoczyna się od analizy potrzeb firmy, w której został zatrudniony w kontekście systemu informatycznego, a następnie zaprojektowaniu odpowiedniego oprogramowania w odpowiedzi na te potrzeby. Do jego obowiązków należy także instalacja tego oprogramowania, a następnie przeprowadzenie szeregu testów, które wykażą, czy jego działanie jest efektywne. Specjalista ds. oprogramowania administruje i „konserwuje” oprogramowanie funkcjonujące na terenie firmy, a także rozwija je celem osiągnięcia maksymalnej wydajności. Specjalista prowadzi także szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi stworzonego przez siebie systemu.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań aplikacyjnych wymienia się głównie konieczność posiadania dyplomu ukończenia wyższej uczelni technicznej na kierunku takim jak informatyka, lub pochodne, oraz doświadczenie w branży informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania, występującego w firmach i instytucjach, należących do różnych branży. Konieczne będą także szczególne zdolności interpersonalne, ułatwiające kontakty z klientami i pozostałymi pracownikami firmy, a także ponadprzeciętne umiejętności analityczne i numeryczne. W konkretnych przypadkach wymaga się znajomości określonych języków programowania, a także obsługi określonego sprzętu komputerowego. Istotne jest także doświadczenie zdobyte w branży informatycznej.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw oprogramowania jest pracą wykonywaną w przeważającej części za pośrednictwem komputera. Pozostały czas pracy specjalista poświęca na kontakty z klientami i omawianie szczegółów zlecenia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje zarówno w firmach informatycznych, zajmujących się kompleksową obsługą firm i instytucji, jak i instytucjach i przedsiębiorstwach z różnych obszarów działalności, a korzystających ze specjalistycznego systemu oprogramowania.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku, podobnie jak w przypadku specjalisty ds. informatyki, kształtują się na poziomie 5000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Oprogramowania

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Oprogramowania