Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Informatyk

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Osoba ta musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz powinna znać budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, rozbudowa istniejącej magistrali, bieżąca aktualizacja oprogramowania, obsługa i administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi, zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania oraz wdrażanie nowych programów, a także szkolenie pracowników w tym zakresie.


WYMAGANIA

Osoba zajmująca to stanowisko powinna posiadać wykształcenie wyższe informatyczne. Informatyk może mieć ścisłą specjalizację: systemy komputerowe, inżynieria systemów i oprogramowania, inżynieria oprogramowania systemów sieciowych, bazy danych i inteligentne systemy informacyjne, informatyka stosowana, systemy informatyczne, systemy informacyjne zarządzania, systemy i sieci komputerowe. Informatyk musi posługiwać się w stopniu dobrym językiem angielskim. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na stanowisku informatyk czyli praktyczna znajomość zagadnień, m.in.: Linux, Windows oraz serwerów aplikacyjnych, a także systemów do archiwizacji danych. Poza tym pracownik ten musi zakładać/usuwać/zmieniać konta pracowników, a także obsługiwać urządzenia sieciowe. Informatyk powinien cechować się: umiejętnością analitycznego myślenia, zdolnością do pracy pod presją czasu, kreatywnością, dyspozycyjnością, umiejętnością pracy w zespole oraz zdolnością do szybkiego uczenia się i chęciami poznawania nowych technologii IT.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy informatyka jest każde przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe, szkoła, instytucja administracji lub inna. Praca ma charakter indywidualny. Zawód ten wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian na rynku informatycznym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Informatyk może pracować w systemie ośmiogodzinnym lub na zasadzie out-sourcingu, przez co może on pracować w kilku firmach jednocześnie. Osoba taka może pracować w branży: Informatyka/Administracja, Informatyka/Programowanie, Instalacja/Utrzymanie/Serwis, Inżynieria/Konstrukcje/Technologia, Telekomunikacja, Informatyka/Telekomunikacja.


ZAROBKI

Zarobki informatyka mogą kształtować się w dość szerokim przedziale. Wysokość gratyfikacji zależy od zakresu umiejętności tego pracownika, szczebla zatrudnienia, a także od firmy i położenia geograficznego zakładu pracy. W instytucjach edukacyjnych zarobki wynoszą od 1500 zł - do 2000 zł. Informatycy zatrudnieni w firmach zarabiają około 2800 zł - 10000 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Informatyk

zobacz więcej ofert pracy dla Informatyk