CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor Szkoły

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor szkoły, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest najwyższym stanowiskiem w przestrzeni placówek oświatowych – szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, etc., szkół publicznych i niepublicznych. To od niego zależy w dużej mierze dydaktyczny poziom placówki i prowadzonej przez nią zajęć, zapewnienie warunków dla realizacji programu edukacyjnego i przyjaznej atmosfery. Dyrektor szkoły czuwa nad wypełnianiem celów ustalonych przez radę pedagogiczną (której przewodniczy), wewnętrzne i zewnętrzne organy decyzyjne. Osoba obsadzona na tym stanowisku zajmuje się przede wszystkim wypełnianiem szeregu formalności, niezbędnych dla wypełniania statutowych zadań, choć w większości przypadków dyrektorzy zajmują się także pracą dydaktyczną. Dyrektor nadzoruje i kontroluje działania wszystkich jednostek zatrudnionych w podległej placówce.


WYMAGANIA

Szereg wymogów formalnych, stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora w szkole publicznej reguluje odpowiednia ustawa. Wśród wymogów wyróżnić jednak należy konieczność posiadania wyższego wykształcenia magisterskiego, kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji pedagoga w danej placówce, kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatowego (np. studia podyplomowe). Kandydat musi legitymować się przynajmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy nauczyciela, a za okres ten musiał pozyskać ocenę dobrą. Kandydaturę przekreślają kwestie związane z otrzymywaniem kar dyscyplinarnych, a także kwestia karalności danej osoby – za przestępstwa umyślne (w tym skarbowe). W przypadku osób chcących objąć stanowisko dyrektora w szkole niepublicznej powyższe wymagania tracą obligatoryjny charakter, są regulowane przez wewnętrzne jednostki decyzyjne.


WARUNKI PRACY

Praca dyrektora szkoły publicznej lub niepublicznej skupia się przede wszystkim wokół szeregu czynności administracyjnych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku stwarzają oczywiście liczne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne.


ZAROBKI

Średnie zarobki osób obsadzonych na tym stanowisku szacowane są na 4000 złotych brutto miesięcznie.