Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor Zespołu Kontraktów

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor zespołu kontraktów jest osobą, której obowiązki dotyczą wielu obszarów działalności firmy. Przede wszystkim dyrektor nadzoruje prace zespołu wykonawców projektu, opracowuje także wewnętrzne procedury, mające zapewnić maksymalną wydajność, efektywność i bezpieczeństwo pracowników, jednocześnie kontrolując poprawne stosowanie tychże. Osoba obsadzona na tym stanowisku bierze czynny udział w pozyskiwaniu potencjalnych klientów, negocjowaniu warunków realizacji projektu, oraz podtrzymuje nawiązane relacje ze strategicznymi kontrahentami firmy. Dyrektor nawiązuje współpracę z podwykonawcami i dostawcami niezbędnych materiałów, negocjuje zawierane z nimi transakcje. Osoba zatrudniona w charakterze dyrektora zespołu kontraktów nadzoruje wykonawstwo kontraktów i weryfikuje ich zgodność z założonym planem i budżetem.


WYMAGANIA

Wśród wymagań, stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora zespołu kontraktów najważniejszym jest konieczność posiadania wykształcenia średniego lub wyższego technicznego, preferowani są kandydaci, legitymujący się dyplomem ukończenia uczelni wyższej na kierunku takim jak budownictwo i pochodne. Niezbędne do wykonywania tego zawodu jest także wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, w tym na stanowisku kierowniczym. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu wykonawców. Obsługa komputera, oraz zdolności personalne, takie jak komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania strategicznych decyzji, są także mile widziane.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy dyrektora zespołu kontraktów jest przestrzeń biurowa firmy, w której został zatrudniony, a okazjonalnie także teren, na którym realizowany jest bieżący projekt. Dyrektor kontaktuje się z podwykonawcami, dostawcami i innymi jednostkami zewnętrznymi, związanymi z realizacją projektu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko dyrektora zespołu kontraktów funkcjonuje w branży budownictwa.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się przeważnie od kwoty 5000 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać, w zależności od regionu i stażu pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor Zespołu Kontraktów

zobacz więcej ofert pracy dla Dyrektor Zespołu Kontraktów