Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Operacyjny / Kontroler Sklepu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik operacyjny, inaczej zwany kontrolerem sklepu jest osobą odpowiedzialną za maksymalizację rezultatów finansowych, osiąganych przez zarządzany przez niego sklep w danym okresie. Podczas realizacji tego celu kontroler sklepu nie może zapominać o przestrzeganiu norm jakościowych i procedur szeroko pojętego bezpieczeństwa. Kierownik operacyjny jest osobą odpowiedzialną za sklep (market) mu podległy na wielu płaszczyznach. Do jego obowiązków należy koordynowanie wszelkich przejawów działalności sklepu w celu osiągnięcia możliwie najwyższych rezultatów finansowych, poprzez regulowanie optymalnej zależności pomiędzy jakością i wydajnością poszczególnych czynników. W efekcie, kierownik operacyjny koordynuje czynności wykonywane na terenie sklepu (marketu) począwszy od jego ochrony i zapewniania bezpieczeństwa przebywających na jego terenie pracowników i konsumentów, do kontrolowania stanu technicznego używanych na jego terenie urządzeń i maszyn.


WYMAGANIA

Z racji wielopłaszczyznowego charakteru powierzonych obowiązków, osoba kandydująca na stanowisko kierownika operacyjnego powinna cechować się obszerną wiedzą z wielu dziedzin. Cechy personalne wymagane od kierownika operacyjnego to umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim, planowania i wyznaczania celów przewidzianych do realizacji dla podległych mu pracowników, zdolność analitycznego myślenia, samoorganizacji pracy, świadomości komercyjnej i odpowiedzialności za wykonywane zadania. Powinna to być osoba doświadczona w pracy na stanowisku kierowniczym.


WARUNKI PRACY

Warunki pracy kierownika operacyjnego to przestrzeń sklepu lub sklepów, którymi zarządza. W godzinach pracy kontroler bezustannie komunikuje się z personelem sklepu, koordynując jego działania i weryfikując rezultaty osiągane w wyniku wprowadzanych przez niego usprawnień. Kierownik operacyjny wykonuje także pracę biurową, sporządzając raporty finansowe z działalności podległego sklepu (marketu) i składa je na ręce dyrektora.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają duże sklepy różnego rodzaju, zwłaszcza zaś markety.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku mogą, w zależności od wielu czynników, wynosić od 7000 do 15000 złotych miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Operacyjny / Kontroler Sklepu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Operacyjny / Kontroler Sklepu