Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Wiceprezes Zarządu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Wiceprezes zarządu jest zastępcą prezesa spółki akcyjnej lub spółki z o.o. Zakres obowiązków, uprawnień i sposobu powoływania prezesa, i członków zarządu w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o. definiuje przede wszystkim Kodeks Spółek Handlowych. W dużym skrócie jednak można określić funkcję zarządu jako reprezentowanie wspólników wewnątrz i na zewnątrz spółki, oraz podejmowanie w ich imieniu decyzji dotyczących bieżącego jej funkcjonowania. Przepisy rozróżniają uprawnienia zarządu w przypadku spółek akcyjnych i spółek z o.o. Przeważnie decyzje podejmowane przez zarząd opierają się na zasadach solidarności, statut spółki z o.o. może jednak nadać prezesowi prawo posiadania decydującego głosu. Wiceprezes udziela wsparcia w zakresie czynności formalnych, administracyjnych i organizacyjnych prezesowi zarządu. W zależności od wewnętrznych ustaleń w zarządzie może znaleźć się wielu wiceprezesów.


WYMAGANIA

Prezes zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą w drodze rekrutacji. Wiceprezes wyznaczany jest przez Prezesa spośród członków zarządu lub również przez Radę Nadzorczą. Trudno mówić w tym przypadku o sztywnych, modelowych wymaganiach stawianych przed osobami aplikującymi na to stanowisko. Z pewnością muszą być to osoby wysoce wykwalifikowane, posiadające wyższe wykształcenie, wieloletnie doświadczenie w danej branży, w tym na stanowiskach kierowniczych. Podjęcie pracy w tym charakterze wiąże się z dużą odpowiedzialnością – wiceprezesem może więc zostać osoba operatywna, odpowiedzialna, przedsiębiorcza, komunikatywna i zorganizowana pod każdym względem. Niezbędna okaże się także znajomość języków obcych, obsługi komputera, etc.


WARUNKI PRACY

Wiceprezes zarządu ponosi współodpowiedzialność przed Radą Nadzorczą i prawem, sytuacja ta sprawia, że jest to stanowisko stresogenne, często związane z nienormowanym czasem pracy ale i wysokim wynagrodzeniem.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Funkcja wiceprezesa zarządu funkcjonuje jak wcześniej wspomniano w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o.


ZAROBKI

Średnie zarobki osób pełniących funkcję wiceprezesa zarządu kształtują się na poziomie 10 000 złotych brutto miesięcznie, jednak w skrajnych przypadkach mogą sięgać wielokrotności tej kwoty.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Wiceprezes Zarządu

zobacz więcej ofert pracy dla Wiceprezes Zarządu