Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Doradca Podatkowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zawód doradcy podatkowego należy do grupy wolnych profesji zaufania publicznego. Doradca podatkowy, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, udziela szczegółowych porad i instrukcji osobom podlegającym obowiązkowi podatkowemu, a także inkasentom zajmującym się poborem tychże należności. Obowiązki doradcy nie kończą się jednak na doradztwie teoretycznym; osoby zatrudniane w tym charakterze wypełniają i składają w imieniu klientów zeznania podatkowe, przygotowują księgi podatkowe i wszelkie inne formy ewidencji podatkowej. Na doradcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym rozliczenie zobowiązań podatników; dlatego też mówimy w tym przypadku o zawodzie zaufania publicznego, a dostępu do zawodu bronią liczne wymogi formalne, których spełnienie jest konieczne do podjęcia praktyki.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jest konieczność uzyskania wpisu na liście doradców podatkowych, prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Funkcję tę mogą objąć nie tylko osoby fizyczne, lecz także i prawne. W pierwszym przypadku wymagane jest jednak przeważnie wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, oraz ponadprzeciętne zdolności analityczne i numeryczne, poparte obszerną wiedzą z zakresu prawa podatkowego i tematyki pokrewnej. Potencjalni pracodawcy zwracają także uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydata.


WARUNKI PRACY

Praca doradcy podatkowego opiera się nie tylko na udzielaniu praktycznych porad i wskazówek, lecz także realizowania czynności w imieniu i na rzecz klientów lub pracodawców.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Osoby wykształcone w tym kierunku mogą poszukiwać zatrudnienia w przede wszystkim w komercyjnych biurach doradztwa podatkowego, lub prowadzić samodzielną praktykę.


ZAROBKI

Średnie zarobki doradcy podatkowego określane są na poziomie 5200 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Doradca Podatkowy

zobacz więcej ofert pracy dla Doradca Podatkowy