Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Księgowych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik ds. księgowych jest odpowiedzialny za koordynację prac zespołu księgowego, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz planowanie roczne i kwartalne wyników finansowych firmy. Do jego obowiązków należy również udział w audytach i urzędami (US, ZUS). Kierownik ds. księgowych zajmuje się również przygotowywaniem analiz i kalkulacji na wewnętrzne potrzeby firmy, jak również wdrażanie procedur usprawniających pracę działu księgowości.

 

WYMAGANIA

Kierownik ds. księgowych powinien posiadać wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse i rachunkowość) oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Niezbędna jest znajomość Ustawy o Rachunkowości oraz prawa podatkowego. Istotną umiejętnością jest również znajomość zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Kierownik ds. księgowych powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz pakietem MS Office (zwłaszcza Excel). Atutem jest również znajomość systemu SAP.

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Niezbędne są również opanowanie, systematyczność i dokładność. Kierownik ds. księgowych powinien posiadać umiejętność zarządzania zespołem, motywowania pracowników oraz wyróżniać się komunikatywnością.

 

WARUNKI PRACY

Kierownik ds. księgowych wykonuje swoją pracę stacjonarnie, zazwyczaj w biurze - siedzibie zatrudniającej go organizacji.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik ds. Księgowych może znaleźć zatrudnienie w każdej firmie posiadającej wewnętrzny dział księgowości. Często rekrutację na to stanowisko prowadzą firmy z branży produkcyjnej, chemicznej, transportowej oraz doradztwa personalnego i ubezpieczeń.

 

ZAROBKI

Osoba zatrudniona na stanowiska kierownika ds. księgowych może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 8 - 9 tys. zł. oraz benefity w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje czy pakietu socjalnego. 

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Księgowych

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik ds. Księgowych