NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Diagnosta Samochodowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Diagnosta samochodowy jest najczęściej pracownikiem stacji kontroli pojazdów, osobą odpowiedzialną za weryfikowanie stanu technicznego pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych i innych, dopuszczonych do ruchu drogowego. Diagnosta samochodowy analizuje stan poszczególnych podzespołów, zgłaszając i dokumentując ewentualne usterki i odsyłając właściciela pojazdu do serwisu, celem ich wyeliminowania. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontroluje stan wszystkich układów i części, zamontowanych w pojeździe, począwszy od stanu nadwozia, poprzez układ napędowy i zawieszenie, na hamulcach i elektryce kończąc. Część czynności diagnosta wykonuje ręcznie, bez użycia dodatkowych narzędzi i urządzeń, jednak dokładne zbadanie stanu zawieszenia, czy hamulców, wymaga wprowadzenia pojazdu na tak zwany kanał, by umożliwić szczegółowe oględziny elementów podwozia. W stacji diagnostycznej wykorzystuje się także wiele innych narzędzi i specjalistycznych urządzeń, z których obsługą, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być zaznajomiona.


WYMAGANIA

Pierwszym i najbardziej istotnym wymogiem, stojącym na drodze do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego jest konieczność posiadania dyplomu ukończenia szkoły zawodowej lub technikum, o profilu mechanicznym, samochodowym, lub innym podobnym. Oprócz tego pracownik stacji kontroli pojazdów musi ukończyć kurs specjalistyczny i uzyskać z tego tytułu stosowne zaświadczenie. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na doświadczenie, pozyskane w pracy na podobnym stanowisku, oraz praktyczne zdolności manualne kandydata. Niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego jest także posiadanie prawa jazdy choćby kategorii B, choć preferowane są osoby posiadające uprawnienia do kierowania także innymi pojazdami silnikowymi. Ze względu na digitalizację pomiarów, wykonywanych w stacji diagnostycznej, pracownik musi posiadać również zdolność obsługi komputera.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy osoby obsadzonej na tym stanowisku jest oczywiście przestrzeń stacji diagnostycznej, w której dokonuje ona oględzin i specjalistycznych badań stanu technicznego pojazdu. Pracownik wypełnia także niezbędną dokumentację i wprowadza dane do komputera.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w zawodzie diagnosty samochodowego stwarzają serwisy i stacje kontroli pojazdów.


ZAROBKI

Zarobki są uzależnione od wielkości stacji, w której dana osoba zostanie zatrudniona, jednak za minimalną stawkę można przyjąć 1200 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Diagnosta Samochodowy

zobacz więcej ofert pracy dla Diagnosta Samochodowy