Lista stanowisk - Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości

Polecane oferty - Nieruchomości

Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości to osoba, która jest odpowiedzialna za pozyskiwanie nieruchomości i realizację inwestycji deweloperskich dla potrzeb przedsiębiorstwa. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: wyszukiwanie atrakcyjnych ofert sprzedaży gruntów i budynków na wybranym terenie, pozyskiwanie i zarządzanie terenami, istniejącymi obiektami i budowlami, negocjowanie cen zakupu nieruchomości oraz nadzór nad pracą podległych pracowników, a także dopełnienie prawnych aspektów zakupu nieruchomości, dobór i współpraca z firmami pośredniczącymi w handlu nieruchomościami.


WYMAGANIA

Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości powinien mieć wykształcenie wyższe o kierunku (budownictwo, architektura, ekonomia, prawo), a także posiadać prawo jazdy kategorii B i znać obsługę komputera oraz mieć licencję pośrednika. Mile widziana jest minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem nieruchomościami. Poza tym, pracownik ten musi znać też procedury związane z pozyskiwaniem nieruchomości oraz przepisy formalno - prawne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przebieg procesu inwestycyjnego, a także procedury przekazania inwestycji zamawiającemu. Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości musi również cechować się: dyspozycyjnością, wyobraźnią przestrzenną, komunikatywnością, operatywnością, umiejętnościami negocjacyjnymi, analitycznym myśleniem oraz dobrą organizacją pracy. A także dobrze zarządzać budżetem, umieć kierować kapitałem ludzkim oraz sprawnie poszukiwać i pozyskiwać informacje.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie - budowy, agencje nieruchomości. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika. Zawód ten wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą występować sytuacje stresowe. Pracownik ma możliwość doskonalenia wiedzy i kompetencji oraz awansu zawodowego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik ds. Pozyskiwania Nieruchomości może być zatrudniony, np.: w firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, w firmach budowlanych i developerskich, w dużych instytucjach finansowych (np. w bankach hipotecznych), geodezja, w firmach telekomunikacyjnych (wyszukiwanie, dzierżawa, kupno terenów - pod różnego rodzaju instalacje).


ZAROBKI

Pensja kierownika ds. pozyskiwania nieruchomości zależy w głównej mierze od ruchu w nieruchomościach, wielkości inwestycji i zasobności zakładu pracy. Wynagrodzenie tego pracownika może kształtować się od 3,600 zł do 20 tys. zł i wyżej + pozafinansowe formy wynagradzania: refundacja kosztów specjalistycznych szkoleń, samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop, zwrot kosztów opieki lekarskiej, ubezpieczenie, itp.

Lista stanowisk