CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dróżnik przejazdowy jest osobą obsługującą wyznaczony przejazd kolejowy, sterującą pracą szlabanu, zamykającego i otwierającego ruch drogowy. Do pozostałych obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku należy także bieżące monitorowanie stanu technicznego szlabanu, torów i zwrotnic, umieszczonych w obrębie jego terenu, przeprowadzanie ewentualnych napraw i prostych prac konserwacyjnych urządzeń mechanicznych. Dróżnik przejazdowy z racji ograniczonego zasięgu i pola widzenia nie obsługuje rogatek samodzielnie – otrzymuje sygnały od dyżurnego ruchu, jednocześnie odnotowując godzinę podniesienia i opuszczenia szlabanu w dzienniku ruchu. W razie ewentualnych usterek lub innych zagrożeń dla ruchu drogowego dróżnik przejazdowy jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania przejazdu, celem ostrzeżenia kierowców o ewentualnym niebezpieczeństwie.


WYMAGANIA

Osoba obsadzona na stanowisku dróżnika przejazdowego powinna legitymować się wykształceniem średnim technicznym, pozyskanym w szkole zawodowej lub technikum. Osoba zatrudniona w tym charakterze otrzymuje podstawowe szkolenie z zakresu obsługi urządzeń i narzędzi, wykorzystywanych w obrębie danego przejazdu kolejowego. Cechy personalne takie jak odpowiedzialność, zdolność wykonywania monotonnych czynności przez długi okres czasu, czy umiejętność samoorganizacji stanowiska pracy będą mile widziane. Wymagane będzie także zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy dróżnika przejazdowego jest budka przyległa do przejazdu kolejowego, oraz teren wokół niego. Praca ta wiąże się z wykonywaniem powtarzalnych, monotonnych czynności przez długi okres czasu, oraz dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo osób przejeżdżających i przekraczających dany przejazd kolejowy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Jedynym możliwym pracodawcą są w tym przypadku Polskie Koleje Państwowe.


ZAROBKI

Zarobki dróżnika przejazdowego kształtują się na średnim poziomie 1500 złotych brutto miesięcznie. Dodatkowo osoba zatrudniona na tym stanowisku, jako pracownik kolei państwowych otrzymuje uprawnienia do darmowych przejazdów kolejowych.