Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Drukarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Drukarz to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do obowiązków tego pracownika należą, m.in.: czynności przygotowawcze do druku (w zależności od techniki druku), nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, obsługa maszyn związana z procesem produkcji (dobór komponentów i ustawianie parametrów technologicznych).


WYMAGANIA

Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie zawodowe, średnie, policealne, które przygotowuje do pracy w zakładach poligraficznych lub posiadać kursy i szkolenia specjalistyczne. Drukarz powinien charakteryzować się, m.in.: wytrzymałością fizyczną, podzielnością i koncentracją uwagi, zręcznością i spostrzegawczością. Ważna cechą jest też wrażliwość estetyczna i samokontrola oraz umiejętności techniczne, a także dobry wzrok i zręczność - dlatego osoby niepełnosprawne napotkają trudności w tym zawodzie. Poza tym drukarz musi dobrze organizować swój czas pracy i znać obsługę komputera oraz umieć zarządzać czasem pracy.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest drukarnia. Pracownik ten pracuje w pomieszczeniu zamkniętym, często w dużym hałasie, które wywołują maszyny. Ze względu na specyfikę pracy i styczność z farbami drukarskimi, rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane i ogrzewane oraz mieć odpowiednie oświetlenie. Drukarz pracuje w większym lub mniejszym zespole.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIE

Drukarz może być zatrudniony we wszelkiego typu drukarniach, wydawnictwach posiadających własne drukarnie oraz zakładach poligraficznych, także tych zajmujących się drukiem artystycznym.


ZAROBKI

Zarobki drukarza zależą od regionu kraju i prestiżu firmy. Pensja waha się w okolicy 1500 zł - 3500 zł. Natomiast, gdy drukarz prowadzi własną działalność to zarobki zależą od tego, jakie firma ma obroty.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Drukarz

zobacz więcej ofert pracy dla Drukarz