Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Operator Maszyn

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Operator maszyn budowlanych to osoba, która obsługuje maszyny budowlane, tj.: koparki, dźwigi, spycharki, ładowarki, walce drogowe, równiarki, układarki, wibratory, wyciągi budowlane, agregaty, sprężarkowe i tynkarskie, itp. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: zapoznawanie się z rysunkami wykonawczymi i oszacowanie planu robót, przeprowadzenie montażu lub demontażu wymaganych prac. Ponadto reguluje, demontuje i montuje zespoły maszyn budowlanych, usuwa usterki, przeprowadza przeglądy techniczne i naprawy bieżące.


WYMAGANIA

Operator maszyn budowlanych powinien posiadać wykształcenie zawodowe budowlane lub mieć ukończony kurs na operatora maszyn budowlanych. Kursy kończą się egzaminem pozwalającym uzyskać uprawnienia operatorskie w 3 klasach. Poza tym pracownik ten musi mieć prawo jazdy kat. B lub C, T oraz uprawnienia operatorskie. Ważną kwestią jest doświadczenie w obsłudze ciężkiego sprzętu budowlanego i doskonała znajomość sprzętu budowlanego oraz zasad BHP. Operatora maszyn budowlanych musi mieć ogólną dobrą sprawność fizyczną i psychofizyczną, czyli dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Poza tym powinien też cechować, się m.in.: odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi i za urządzenia, rozwagą, ostrożnością, dokładnością, wyobraźnią przestrzenną, refleksem, sumiennością, solidnością oraz umiejętnościami pracy w zespole. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są: zaburzenia równowagi i świadomości, wady wzroku, których nie można skorygować okularami, daltonizm, schorzenia słuchu, wady i choroby kręgosłupa, choroby serca i układu krążenia, schorzenia układu oddechowego.


WARUNKI PRACY

Pracę operatora sprzętu budowlanego można zaliczyć prac ciężkich, jest to praca fizyczna. Miejsce pracy odbywa się na powietrzu. Pracownik wykonuje czynności indywidualnie, ale musi ściśle współpracować z zespołem. Zakres prac zależy od rodzaju robót, technologii i miejsca położenia. Czas pracy to zazwyczaj 8 godzin, ale może ulec przedłużeniu do 12 godzin, jeśli wymaga tego termin wykonania prac. Pracownik pracuje głównie w sezonie wiosenno - letnim, ostra zima jest okresem urlopowym. Operator maszyn budowlanych narażony jest na przeziębienia i choroby reumatyczne, choroby układu kostno-stawowego, choroby kręgosłupa, choroby wrzodowe spowodowane stresem. Pracownik ten powinien nosić ubranie roboczo- ochronne, np. kombinezon ocieplany, rękawice, kask.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Operator maszyn budowlanych pracuje wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty budowlane, czyli we wszystkich firmach budowlanych - państwowe, prywatne, istnieje możliwość pracy w geodezji, w górnictwie powierzchniowym, w budownictwie drogowym, itp.


ZAROBKI

Wysokość gratyfikacji zazwyczaj uwarunkowana jest od położenia geograficznego zakładu pracy oraz majętności firmy. Przeciętne zarobki operatora maszyn budowlanych kształtują się na poziomie średniej krajowej i wyżej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Operator Maszyn

zobacz więcej ofert pracy dla Operator Maszyn