Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Spawacz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Spawacz jest to osoba, która spawa elementy wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając elektrycznego źródła ciepła. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: zapoznaje się z elementami/konstrukcji i materiałem, przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji i plastikowych komponentów, sprawdzenie jakości wykonanego spawu oraz prowadzi dokumentację dotyczącą, np. wykonanej pracy czy stanu sprzętu, a także konserwuje i czyści sprzęt wykorzystywany do spawania.


WYMAGANIA

Osoba zajmująca to stanowisko powinna posiadać minimum wykształcenie zawodowe w tym kierunku lub średnie – technikum albo liceum zawodowe, albo ukończony specjalny kurs zawodowy. O możliwości zatrudnienia decyduje posiadanie, tzw. książki spawacza oraz aktualnych uprawnień na przynajmniej jedną z metod MIG/MAG (131 MIG, 135 MAG, 136 MAG) dla grup materiału W03 lub 2.1 i wyższych. Ważną kwestią jest też posiadanie dobrego stanu zdrowia i zadawalającej kondycji fizycznej: dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność rąk, ostrość wzroku, uzdolnienia do wykonywania zadań praktycznych, zdolność myślenia technicznego, rozróżnianie barw, zdolność koncentracji uwagi. Zawód nie jest wskazany dla alergików czy astmatyków, osób z wadami wzroku, zaburzeniami równowagi i padaczką - nie jest to również zawód dla osób niepełnosprawnych. Poza tym, pracownik ten powinien charakteryzować się: dokładnością, zdyscyplinowaniem, a także umiejętnością współpracy z innymi współpracownikami.


WARUNKI PRACY

Jest to praca fizyczna, indywidualna. Miejsce pracy spawacza to różne pomieszczenia, np.: hale, warsztaty rzemieślnicze, kanały, zbiorniki, komory statków, wnętrza urządzeń technicznych oraz w kopalniach, w budownictwie. Pracownik ten musi wykazywać się dobrą kondycją fizyczną. Czas pracy spawacza zależy od miejsca zatrudnienia. W dużych fabrykach, itp. praca może odbywać się nawet na 3 zmiany, w mniejszych firmach zazwyczaj pracuje się na jedną zmianę w ustalonych godzinach. Wyjątek stanowią spawacze wykorzystywani do usuwania awarii (np. torowiska, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej). Spawacz musi nosić ubranie robocze: specjalne okulary spawalnicze, rękawice i kombinezon. Podczas wykonywania czynności spawalniczych pracownik narażony jest na choroby zawodowe: poparzenia odpryskującymi, gorącymi kawałkami metalu, napromieniowanie ultrafioletowym, mogą wystąpić też bóle pleców, ramion, rąk i nóg przez różne pozycje podczas pracy, przenoszenie ciężkich narzędzi i elementów, może być także przyczyną urazów kręgosłupa.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Spawacz może być zatrudniony, np.: prawie w każdej dziedzinie przemysłu, np. w budownictwie, w przemyśle stoczniowym.


ZAROBKI

Zarobki spawacza zależą od umiejętności pracownika i doświadczenia oraz zapotrzebowania rynku pracy. Spawacz może zarobić w granicach od 2 tys. – 5 tys. zł i wyżej. Wyjeżdżając za granicę pracownik ten zarobki kilka razy więcej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Spawacz

zobacz więcej ofert pracy dla Spawacz