Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Hodowca Zwierząt

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Hodowcą zwierząt, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osoba, zajmująca się chowem zwierząt domowych, gospodarskich, lub innych. Celem hodowcy zwierząt jest osiągnięcie zysku z odsprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, do których zalicza się na przykład produkty spożywcze (mleko, jajka, sery, mięso, etc.), skóry, i inne. Hodowca może jednak zajmować się także hodowlą zwierząt domowych, których odbiorcami są osoby prywatne, lub działalnością reprodukcyjną – hodowlą i przekazywaniem zwierząt do dalszego chowu. W przypadku hodowli towarowej, o której wspomniano wyżej, hodowca zajmuje się pozyskiwaniem produktów lub półproduktów pochodzenia zwierzęcego we własnym zakresie, przy wykorzystaniu posiadanych maszyn i urządzeń lub ręcznie. Każdy hodowca zwierząt, bez względu na zakres i rodzaj prowadzonej działalności prowadzi szczegółową dokumentację dotyczącą tejże działalności.


WYMAGANIA

Hodowcą zwierząt jest zazwyczaj osoba prowadząca działalność gospodarczą i zajmująca się pozyskiwaniem i dystrybuowaniem zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego we własnym zakresie. Dlatego też nie istnieją formalne wymogi, których spełnienie gwarantowałoby zatrudnienie w tym charakterze. Oczywiście istnieją kierunki studiów i kształcenia zawodowego, przygotowujące do profesjonalnej hodowli zwierząt. Wiedza pozyskana w jednej z wyżej wymienionych placówek oświatowych jest w praktyce niezbędna do efektywnego prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich, futerkowych, lub domowych, zapewnienia im odpowiednich warunków chowu, oraz wydajnego pozyskiwania produktów i półproduktów pochodzenia zwierzęcego. Zdolności marketingowe pomogą w racjonalnym prowadzeniu sprzedaży i dystrybucji pozyskanych produktów.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy hodowcy jest przestrzeń gospodarstwa lub fermy, będącej w większości przypadków jego własnością. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością samodzielnego organizowania formalnej strony funkcjonowania hodowli.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Hodowcy zwierząt funkcjonują zazwyczaj w obrębie własnego gospodarstwa lub fermy, prowadząc własną działalność gospodarczą.


ZAROBKI

Zarobki hodowcy zwierząt mogą znacząco różnić się w konkretnych przypadkach, ze względu na charakter prowadzonej działalności, dostępne rynki zbytu, etc.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Hodowca Zwierząt

zobacz więcej ofert pracy dla Hodowca Zwierząt