Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Elektromonter

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Elektromonter, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za montaż i bieżące serwisowanie urządzeń elektrycznych, obecnych na terenie zakładu lub przedsiębiorstwa. Osoba zatrudniona na tym stanowisku sprawuje nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem wszelkich instalacji elektrycznych, funkcjonujących w podległym mu miejscu pracy. Elektromonter zazwyczaj specjalizuje się w obsłudze i serwisowaniu konkretnej gamy urządzeń, wykorzystywanych w danej branży. Mnogość tychże specjalizacji sprawia, że osoby wykształcone w tym charakterze mogą liczyć na pewne zatrudnienie. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, elektromonter analizuje warunki, jakimi dysponuje dana firma lub przedsiębiorstwo i dobiera na ich podstawie odpowiednie elementy i strukturę instalacji elektrycznych, może także prowadzić okresowe szkolenia dla pracowników, z zakresu obsługi danych urządzeń lub instalacji.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, spotykanych na rozmowach rekrutacyjnych w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na stanowisko elektromontera, należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność posiadania wyższego wykształcenia technicznego, pozyskanego na kierunku elektrotechnika lub podobnym. Niemniej istotne jest wieloletnie doświadczenie w montażu, obsłudze i serwisowaniu urządzeń i instalacji, wykorzystywanych w danej działalności. Potencjalni pracodawcy zwracają także uwagę na cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole. Osoba obsadzona na tym stanowisku musi odznaczać się odpowiedzialnością i zaangażowaniem w wypełnianiu powierzonych obowiązków, od poprawnego wykonania tychże obowiązków zależy bezpieczeństwo pozostałych współpracowników.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy elektromontera jest przede wszystkim przestrzeń firmy lub przedsiębiorstwa, w którym został zatrudniony. Do jego codziennych obowiązków należy kontrolowanie poprawnego funkcjonowania obecnych na terenie zakładu instalacji i prowadzenie okresowych przeglądów technicznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa, należące do różnorodnych sektorów rynku. Przede wszystkim jednak przedsiębiorstwa produkcyjne.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać w zależności od stażu i umiejętności pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Elektromonter

zobacz więcej ofert pracy dla Elektromonter