Lista stanowisk - Monter

Polecane oferty - Serwis / Technika / Montaż

Monter

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Monter jest wykwalifikowanym robotnikiem, zaangażowanym w montowanie maszyn i ich naprawę, osobą która posiada wiedzę techniczną, pozwalającą na kompleksową obsługę danego urządzenia. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się montowaniem podzespołów o szczególnej złożoności, jego praca odbywa się zazwyczaj na taśmie montażowej. Monter, odznaczający się obszerną wiedzę techniczną, posiadający długi staż w danej firmie, prowadzi szkolenia z zakresu obsługi danych urządzeń dla nowych pracowników. We wszystkich prowadzonych przez siebie działaniach monter stara się wypełniać założenia zawarte w harmonogramie produkcyjnym. Monter samodzielnie weryfikuje jakościowe cechy przetwarzanych elementów i składa raporty na ręce bezpośrednich przełożonych.


WYMAGANIA

Pośród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przed kandydatami na stanowisko montera w dużym przedsiębiorstwie, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie wykształcenia i doświadczenia zawodowego – preferowane są osoby, legitymujące się wykształceniem średnim technicznym i co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w dziale produkcji. W większości przypadków wymagane będą także określone certyfikaty, uprawniające do obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych, oraz znajomość przepisów BHP. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać pewne cechy personalne, pozwalające jej na efektywną pracę w zespole. Monter musi przejawiać wysokie zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, a także być osobą odpowiedzialną, której praca nie stanowi zagrożenia dla innych pracowników.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy montera jest zazwyczaj przestrzeń produkcyjna przedsiębiorstwa, jego zadania wykonywane są na taśmie montażowej. Jest to praca fizyczna, pochłaniająca dużą ilość energii.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych różnego rodzaju.


ZAROBKI

Średnie zarobki na stanowisku montera, według niezależnych portali statystycznych, określane są na 2200 złotych brutto miesięcznie i są uzależnione od stażu i umiejętności pracownika.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Serwis / Technika / Montaż