CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zadaniem osoby zatrudnionej w charakterze inkasenta, jest dokonywanie odczytów liczników gazu, prądu, energii cieplnej lub wody na wyznaczonym terenie. Inkasent spędza dzień roboczy odwiedzając domostwa odbiorców danych mediów na obszarze wsi, miasta lub dzielnicy i weryfikując wskazania licznika prądu, gazu, lub ciepła, a także wodomierza, zainstalowanego w mieszkaniu odbiorcy. Przeważnie inkasent wyposażony jest w specjalne urządzenie elektroniczne, umożliwiające natychmiastowe drukowanie faktury za wykorzystaną energię elektryczną czy gaz, wraz ze specjalnym drukiem, który odbiorca może zrealizować na przykład na poczcie. Inkasent jest także uprawniony do pobierania opłat na miejscu, przekazując je następnie do zatrudniającej go placówki w imieniu płatnika. Osoba zatrudniona w tym charakterze posiada służbową legitymację, którą jest zobowiązany okazać do wglądu klienta.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze inkasenta pojawia się konieczność posiadania co najmniej średniego wykształcenia, oraz doświadczenia w wykonywaniu podobnych obowiązków. Dodatkowym wymogiem jest przeważnie posiadanie prawa jazdy kategorii B, oraz cech personalnych, pozwalających na efektywną pracę bezpośrednio z klientem. Odpowiedzialność i uczciwość jest w tym przypadku niezwykle ważna, inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe spisanie licznika i przekazanie pieniędzy do odpowiedniej jednostki, jeśli płatnik zdecydował się uiścić należność natychmiastowo.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy inkasenta jest podległy mu obszar, zamieszkiwany przez odbiorców energii elektrycznej, wody, etc. Odczyty liczników w domostwach odbiorców wykonywane są przeważnie co miesiąc, inkasent umieszcza także z wyprzedzeniem kilku dni stosowne zawiadomienie o zbliżających się odczytach. Sporadycznie liczniki gazu czy prądu umieszczane są na klatce schodowej, przez co inkasent nie musi wchodzić do mieszkania płatnika.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze inkasenta gwarantują dostawcy energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody.


ZAROBKI

Zarobki inkasenta są określane na średnim poziomie 2300 złotych brutto miesięcznie.