Lista stanowisk - Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Polecane oferty - Sprzedaż / Obsługa klienta

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik ds. kluczowych klientów (key account manager, skrót KAM) to osoba, która zarządza projektami i procesami, bardziej niż zespołem ludzi. Natomiast w przypadku, gdy firma ma wielu handlowców (np. branża FMCG, sektor ubezpieczeniowy), to wtedy kierownik ds. kluczowych klientów odpowiedzialny jest również za koordynację pracy pracowników. Ogólnie rzecz ujmując pracownik ten odpowiada za nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój partnerskich relacji z dużymi klientami korporacyjnymi firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: bieżąca obsługa kluczowych klientów, poszukiwanie nowych klientów i wprowadzanie ich do stałej obsługi, doradzanie klientom, planowanie, projektowanie i nadzór nad procesem logistycznym w obsłudze strategicznych klientów, negocjacje oraz sprzedaż produktu/usługi, koordynacja pracy innych pracowników w ramach działań handlowych, przygotowywanie umów i koordynacja ich realizacji, monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczących segmentu, konsumentów, działań konkurencji i wyników własnego produktu/usługi, a także przygotowuje raporty marketingowe, cenowe i akcje promocyjne, aktywnie współpracuje z innymi osobami w obrębie działu oraz kreuje wizerunek firmy i politykę sprzedaży.


WYMAGANIA

Kierownik ds. kluczowych klientów powinien mieć wykształcenie wyższe (ekonomiczne, techniczne), ewentualne dodatkowe studia podyplomowe lub MBA oraz znać w stopniu bardzo dobrym język angielski i obsługę komputera. Mile widziane minimum dwu- lub trzyletnie doświadczenie w sprzedaży (zwłaszcza w obrębie danej branży). Poza tym, wymagana jest też bardzo dobra znajomość technik sprzedaży i negocjacji oraz umiejętność prezentacji, analizy, i umiejętność pracy w zespole. Pracownik ten powinien cechować się również: zdolnościami przywódczymi, negocjacyjnymi, komunikatywnością, odpowiedzialnością, zdolnościami analitycznymi oraz inicjatywą i konsekwencją w planowaniu i osiąganiu celów, samodzielnością, otwartością, dynamizmem i umiejętnością zarządzania ludźmi.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, biuro oraz spotkania z klientami. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. Osoba na tym stanowisku ma duży kontakt z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Większość osób pełniących funkcję kierownika ds. kluczowych klientów (key account managera) jest w wieku 26-33 lata. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz awansu, np. kierownika ds. sprzedaży, regionalnego, kierownika ds. sprzedaży lub dyrektora ds. kluczowych klientów, a później na dyrektora ds. sprzedaży lub dyrektora zarządzającego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik ds. kluczowych klientów może pracować w branży, np: FMCG, usługi bankowe, finansowe i ubezpieczenia, Call Center, Sprzedaż.


ZAROBKI

Wynagrodzenie kierownika ds. kluczowych klientów kształtuje się średnio od 3,500 zł - 25 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Sprzedaż / Obsługa klienta