Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik ds. Telewindykacji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik do spraw telewindykacyjnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest odpowiedzialny za przeprowadzanie rozmów telefonicznych z dłużnikami firmy lub przedsiębiorstwa. Zadaniem osoby obsadzonej na tym stanowisku jest informowanie klientów o upływie terminu spłaty należności, pouczenie ich o konsekwencjach jakie wiążą się z nieuregulowaniem rachunku w wyznaczonym terminie i sporządzenie raportu z przebiegu rozmowy, który przekazywany jest na ręce bezpośrednich przełożonych. Pracownik do spraw telewindykacji posługuje się odgórnie wyznaczonym schematem prowadzenia rozmowy telefonicznej, zachowując przy tym najwyższe standardy obowiązujące w danej firmie lub instytucji.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze pracownika do spraw telewindykacji nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów kwalifikacyjnych związanych z posiadanym przez nie wykształceniem. Potencjalni pracodawcy zwracają jednak szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydata, a także na posiadaną przez niego wiedzę z zakresu windykacji długów. Preferowane są osoby cierpliwe, komunikatywne i uprzejme, odznaczające się wysoką kulturą osobistą i ponadprzeciętną odpornością na czynniki stresogenne.


WARUNKI PRACY

Praca osoby zatrudnionej w tym charakterze, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, odbywa się za pośrednictwem linii telefonicznej, pracownik ds. telewindykacji nie kontaktuje się z klientami osobiście.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia na stanowisku pracownika do spraw telewindykacji stwarzają liczne firmy, przedsiębiorstwa i instytucje, prowadzące działalność o różnym charakterze.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 1600 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać, w zależności od miejsca zatrudnienia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik ds. Telewindykacji

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik ds. Telewindykacji