Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Informacji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik informacji, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji petentom urzędów, osobom odwiedzającym muzea, punkty informacji miejskiej i inne obiekty kulturalne, oświatowe, etc. Pracownik informacji jest także zobowiązany do zaopatrywania osób odwiedzających dane miejsce we wszelkie posiadane materiały informacyjne, przewodniki, repertuary i temu podobne.


WYMAGANIA

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowisku w obiektach kulturalnych i oświatowych wymaga się zwykle wyższego wykształcenia, pozyskanego w ramach studiów o profilu humanistycznym. W przypadku stanowisk osadzonych w przestrzeni firm i organizacji o innym charakterze zwykle wystarczające okazuje się wykształcenie średnie. Potencjalni pracodawcy zwracają jednak szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydatów, pozyskane w bezpośredniej pracy z klientem na stanowisku o choćby zbliżonym zakresie pełnionych obowiązków. W wielu przypadkach niezbędna okazuje się znajomość określonych języków obcych (zwłaszcza w przypadku informacji turystycznych) i obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.


WARUNKI PRACY

Praca osoby zatrudnionej w punkcie informacyjnym opiera się głównie na bezpośredniej pracy z klientem/petentem, dlatego też oczekuje się od niej ponadprzeciętnej komunikatywności, kultury osobistej i cierpliwości.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne punkty informacji turystycznej, kulturalnej, oraz wszelkiego rodzaju instytucje i organizacje oświatowe, kulturalne, urzędy i wiele innych obiektów publicznych i prywatnych.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 1600 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Informacji

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik Informacji