Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Agent Ubezpieczeniowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Agent ubezpieczeniowy jest osobą, zawierającą umowy ubezpieczeniowe z klientami w imieniu zakładu ubezpieczeniowego, od którego uzyskał upoważnienie. Agent działa w interesie tego zakładu, może być osobą fizyczną, działającą na podstawie formalnego upoważnienia lub osobą prawną (wtedy obowiązki agenta wykonują zatrudnione jednostki, działające w oparciu o zezwolenie, wydawane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Agent samodzielnie poszukuje potencjalnych klientów zakładu, przedstawiając im wcześniej przygotowaną ofertę, zorientowaną na zaspokojenie indywidualnych potrzeb. Agent przedstawia produkty ubezpieczeniowe określonego zakładu, z którym jest formalnie związany, jego praca nosi znamiona pracy akwizytora.


WYMAGANIA

Wśród wymagań, stawianych przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze agenta ubezpieczeniowego, najważniejszą pozostaje kwestia posiadanego wykształcenia – preferowane są osoby, legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej. Niezbędna w tym zawodzie jest także obszerna wiedza z zakresu oferowanych przez zakład ubezpieczeniowy produktów, oraz znajomość bieżącego otoczenia rynkowego. Kilkuletnie doświadczenie, zdobyte w branży ubezpieczeniowej będzie mile widziane. Agent ubezpieczeniowy musi posiadać określone cechy personalne, umożliwiające mu pozyskanie klientów i wynegocjowanie satysfakcjonujących dla zakładu warunków świadczonych usług. Umiejętności negocjacyjne i znajomość technik perswazyjnych będą więc bardzo pożądane.


WARUNKI PRACY

Jak wcześniej wspomniano, praca agenta ubezpieczeniowego opiera się na bezpośrednich i zdalnych kontaktach z potencjalnymi klientami, a także osobami dotychczas korzystającymi z oferty danego zakładu. Agent umawia się na spotkania i podpisuje z klientami umowy, których warunki uprzednio negocjuje.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko agenta ubezpieczeniowego funkcjonuje oczywiście w zakładach ubezpieczeniowych.


ZAROBKI

Zarobki agenta ubezpieczeniowego są regulowane w oparciu o system prowizji od podpisywanych umów. Wielokrotnie zdarza się, że możliwość kontynuowania pracy uzależniona jest od ilości podpisanych umów w danym miesiącu.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Agent Ubezpieczeniowy

zobacz więcej ofert pracy dla Agent Ubezpieczeniowy