Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Asystent ds. Zakupów

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Asystent do spraw zakupów jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących zakupów wewnątrz firmy lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku analizuje informacje o dostępnych dostawcach danych produktów i dokonuje wyboru samodzielnie lub w konsultacji z kierownikiem działu zakupów. Po dokonanej transakcji sporządza szczegółowy raport, który przekazuje przełożonym – w tym przypadku kierownikowi ds. zakupów. Asystent do spraw zakupów monitoruje bieżące otoczenie rynkowe w poszukiwaniu potencjalnych dostawców firmy, wysyła zapytania ofertowe, analizuje i porównuje otrzymane propozycje. Asystent organizuje warunki dla poprawnego funkcjonowania działu zakupów, opracowuje i kataloguje niezbędną dokumentację, przygotowuje bazy danych dostępnych dostawców produktów i usług.


WYMAGANIA

Najczęściej spotykane wymagania kwalifikacyjne, stawiane przed kandydatami na stanowisko asystenta do spraw zakupów to przede wszystkim konieczność legitymowania się dyplomem ukończenia wyższej uczelni technicznej lub ekonomicznej – preferowane przez potencjalnych pracodawców kierunki to przede wszystkim marketing i zarządzanie i pochodne. Dodatkowym atutem, przemawiającym za konkretnym kandydatem będzie doświadczenie, zdobyte w dziale zakupów w tej samej, lub podobnej branży, lecz stanowisko jest także często obsadzane praktykantami lub stażystami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać szczególne cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole, a także wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz znajomość aktualnego otoczenia rynkowego.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy asystenta do spraw zakupów jest przestrzeń biurowa firmy, w której został zatrudniony, większość obowiązków asystent realizuje za pomocą komputera. Asystent wielokrotnie kontaktuje się z dostawcami a także przygotowuje niezbędną dokumentację.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w firmach, obracających się w wielu branżach, na przykład IT czy branży motoryzacyjnej.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku oscylują w granicach 1500 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać w zależności od stażu i umiejętności pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Asystent ds. Zakupów

zobacz więcej ofert pracy dla Asystent ds. Zakupów