Assessment center, czyli wyższy stopień oceny 2012-12-21

Zostałeś zaproszony na assessment center? Nie wiesz, czego możesz się spodziewać? Im więcej dowiesz się o tej metodzie rekrutowania pracowników, tym bardziej zwiększysz sobie szansę na pozytywne zaprezentowanie swojej kandydatury.

 

Więcej niż rozmowa


Mimo rosnącej popularności tej metody, wciąż cześć pracowników nie jest pewna swojej wiedzy na temat tego 

narzędzia rekrutacji. Assessment center nie jest typową rozmową rekrutacyjną. Przede wszystkim trwa dużo dłużej,
zazwyczaj kilka godzin. Ten wydłużony czas jest potrzebny nie po to, by zadawać standardowe rekrutacyjne pytania, ale by dać kandydatowi szansę na zaprezentowanie się podczas wykonywania różnorodnych zadań. Jego zachowaniom, reakcjom, sposobom argumentowania przyglądają się specjaliści, którzy jednocześnie tworzą ocenę każdego uczestnika assessment center. Warto również zwrócić uwagę, że assessment center jest przeprowadzane w kilkuosobowej grupie innych kandydatów. To bardzo ważne, bo specjalnie stworzone na potrzeby takiej rekrutacji zadania mają również pomóc w ocenie jakości współpracy w grupie, umiejętności zarządzania (w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze) czy bronienia i argumentowania swoich racji.

Zarówno kandydaci, jak i specjaliści ich oceniający wcielają się w różnego typu role, odzwierciedlające sytuacje, z którymi może się zetknąć przyszły pracownik (w kontaktach z klientami, współpracownikami, przełożonymi). Dzięki takiej formule assessment center sprawdza szybkość i jakość reakcji na trudne sytuacje, poddaje ocenie argumentację i sposoby autoprezentacji kandydata oraz jego umiejętność współpracy z innymi. Innymi słowy, pozwala w znacznie prawdziwszy niż zwykła rozmowa rekrutacyjna sposób poznać kandydata na pracownika i dowiedzieć się, czy będzie on odpowiedni uzupełnieniem zespołu pracowników.

 

Zamień stres na wiedzę

 

Gdy w treści wiadomości pojawia się sformułowanie „assessment center”, nic dziwnego, że może ono wzbudzić lęk. Jak już wspomnieliśmy, nie wszyscy w swojej karierze zawodowej zetknęli się z taką metodą rekrutacji, a nawet ci, którzy w niej uczestniczyli nie wiedzą, jakich zadań i pytań mogą się spodziewać. Naturalnym odruchem jest chęć przygotowania się do czekającego wyzwania, poznania metod działań rekruterów. W tym wypadku jest to mocno utrudnione. Nie oznacza to jednak, że nie można wykonać pewnych kroków, które pozwolą poczuć się pewniej w trakcie rekrutacji. Warto zapoznać się z publikacjami na temat assessment center – pozwoli to zrozumieć jego mechanizmy, dowiedzieć się więcej o często spotykanych zadaniach dla kandydatów. Można również poszukać przykładowych zadań, które były stawiane przed kandydatami na różne stanowiska. Pozwoli ci to zapanować nad stresem i poczuć się bardziej pewnie, gdy zaczniesz uczestniczyć w swoim własnym assessment center.

 

 

Assessment center da ci awans

 

Bardzo istotną cechą assessment center jest wszechstronność jego zastosowania. Jest to narzędzie nie tylko z powodzeniem „wyławiające” utalentowanych kandydatów realnie spełniających kryteria określone na dane stanowisko, ale również może być z powodzeniem stosowana przy ocenianiu osób już zatrudnionych. Wykorzystując wspomniane metody pracodawcy mogą ocenić np. słabe i mocne strony swoich pracowników. Może to znacznie ułatwić dobór szkoleń czy układanie indywidualnych ścieżek karier. Pracodawca może również posłużyć się assessment center, by upewnić się w swojej decyzji co do awansowania pracownika. Zalety tej metody, czyli możliwość zaobserwowania sposobu radzenia sobie z wyzwaniami czy też pracy w grupie mogą określić, czy dana osoba poradzi sobie na bardziej odpowiedzialnym stanowisku.

 

Nie tylko zalety

 

Decydując się na przeprowadzenie assessment center, pracodawca nie powinien również wsiąść pod uwagę, że nie jest to metoda idealna. Jej bardzo istotnym mankamentem jest to, że jest kosztowna. Pracodawca musi zarezerwować środki na przeprowadzenie rekrutacji oraz zapewnienie jej prawidłowego przebiegu poprzez udział w nim specjalistów doświadczonych w realizacji assessment center. Warto również pamiętać, że zadania, które muszą wykonać kandydaci w jego ramach, trwają kilka godzin. Dlatego trzeba przeznaczyć na nie więcej czasu niż na standardową rozmowę rekrutacyjną, co może odbić się na bieżących obowiązkach osób uczestniczących w tej formie rekrutacji (choć często jej realizacja jest powierzana wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym).

Formuła assessment center, mimo swojego skomplikowania i czasochłonności, może okazać się strzałem w dziesiątkę, gdy firmie bardzo zależy na zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów. Niespodziewane sytuacje i trudne zadania wymagające natychmiastowej reakcji to bardzo dobry test dla kandydata, a jednocześnie możliwość bliższego poznania jego charakteru i kompetencji. Jemu samemu daje zaś szanse na w pełni profesjonalne zaprezentowanie swojej kandydatury i więcej czasu na przekonanie do siebie potencjalnego pracodawcy.

 

Czytaj także: Zasady obowiązujące na rozmowach kwalifikacyjnych - ubiór, punktualność i pierwsze wrażenie

Przeczytaj także:

Skomentuj