Model STAR, czyli jak uzasadnić kompetencje miękkie na rozmowie o pracę?

 
Model STAR, czyli jak uzasadnić kompetencje miękkie na rozmowie o pracę?

Kompetencje miękkie, w przeciwieństwie do kwalifikacji, które można udowodnić, przedstawiając np. dyplom uczelni albo odpowiedni certyfikat, są o wiele trudniejsze do uzasadnienia. W jaki sposób uwiarygodnić to, co zapisaliśmy w CV? Jak pokazać, że jesteśmy komunikatywni, odpowiedzialni, entuzjastycznie podchodzimy do pracy? Oto prosty sposób na prezentację naszych kompetencji miękkich.

 

Metoda STAR – na czym polega?

 

Spotkanie rekrutacyjne budzi w nas zwykle duże emocje. To w końcu ostatni etap przed zdobyciem pracy. W rozmowie z rekruterem nie ma przypadku. Ważne jest to, jak się prezentujemy, co i w jaki sposób mówimy. Warto więc solidnie przygotować się do rozmowy o pracę, a przesądy odłożyć do szuflady. W mówieniu o kompetencjach miękkich bardzo przyda się prosta metoda STAR. Łatwo ją zapamiętać. Star po angielsku to gwiazda. Jak zatem zostać gwiazdą rozmowy kwalifikacyjnej? Wystarczą cztery proste kroki:

S – jak situation (sytuacja),
T – jak task (zadanie),
A – jak action (akcja, działanie),
R – jak result (rezultat).

Te cztery elementy służą konstruowaniu odpowiedzi na pytania rekrutacyjne o nasze cechy. Model STAR przydaje się, szczególnie gdy opowiadamy o kompetencjach miękkich. Najpierw krótko nakreślamy kontekst – przywołujemy konkretną sytuację, w której wykazaliśmy się np. inicjatywą, odpowiedzialnością czy inną cechą. Kolejno opisujemy naszą rolę w tej sytuacji – jakie zadanie mieliśmy w związku z nią wykonać. Teraz przyszła pora na działanie. Co zrobiliśmy, aby osiągnąć cel? Jak poradziliśmy sobie z problemem? Wypowiedź kończy opisanie rezultatu naszego działania.

 

Model STAR w praktyce


Kandydat do pracy, który na rozmowie kwalifikacyjnej stosuje model STAR, ma szansę w kilku zdaniach zaprezentować bardzo ważne z punktu widzenia rekrutera umiejętności. Nie ma tu miejsca na dygresje, zbaczanie z tematu, najważniejszy jest konkret. Warto poznać tę metodę, bo niekiedy sami rekruterzy proszą o opowiedzenie o sposobie rozwiązania trudnego problemu czy poradzenia sobie w stresującej sytuacji z wykorzystaniem modelu STAR.

W ramach przygotowań do rozmowy zajrzyjmy więc do CV i przemyślmy, jak z wykorzystaniem gwiazdy możemy przedstawić nasze kompetencje w konkretnych sytuacjach. Aby było łatwiej, przeanalizujmy przykład. Rekruter prosi o opowiedzenie o sytuacji, w której musieliśmy poradzić sobie z trudnym klientem. Mamy tu szansę udowodnić nasze kompetencje miękkie i cechy (np. komunikatywność, otwartość, zdolności negocjacyjne czy wysoką kulturę osobistą).

  • S jak sytuacja:

Jeden z klientów naszego sklepu przyszedł z reklamacją dotyczącą bardzo dużego zarysowania jednego z butów z pary, którą kupił miesiąc temu. Jego ton od wejścia był podniesiony, a wypowiedź bardzo roszczeniowa.

  • T jak zadanie:

Stanąłem przed zadaniem obsługi tego klienta.

  • A jak akcja:

Zacząłem od wysłuchania jego argumentów. Były one jednak, łagodnie mówiąc, niemerytoryczne. Klient zarzucał nam niekompetencję, wykrzykiwał, że sprzedajemy podróbki obuwia. Mimo napiętej atmosfery zachowałem spokój. Poinformowałem klienta, że uszkodzenia mechaniczne tego typu nie są winą producenta i nie podlegają gwarancji, a także że sprzedajemy towar pełnowartościowy. Poprosiłem o spokój, abyśmy mogli porozmawiać. Poinformowałem klienta o jego prawach konsumenckich i polityce naszego sklepu. Wykazałem zainteresowanie jego sytuacją i chęć pomocy.

  • R jak rezultat:

Moje opanowanie przyniosło oczekiwany skutek. Pan przestał krzyczeć i wysłuchał moich argumentów. Wg mnie spokój i asertywność są niezbędne w kontaktach z trudnymi klientami.

Jak widać, dzięki modelowi STAR odpowiedź jest wyczerpująca, pokazuje, że faktycznie mamy określone cechy, świadomie je wykorzystujemy w pracy.

Więcej artykułów "Rozmowa kwalifikacyjna"

Polecane oferty